Ostrava – Katechumeni ze všech farností v ostravsko-opavské diecézi mohli vůbec poprvé vstoupit společně do závěrečné fáze přípravy na křest. V sobotu 17. února se setkali při mši svaté v ostravské katedrále Božského Spasitele a představili se biskupu Martinovi i sobě navzájem.

240217 123143 zdpo katechos dsc0475

Setkání pro katechumeny před přijetím křtu se v Ostravě konalo vůbec poprvé. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Do katedrály dorazily čtyři desítky dospělých zájemců o křest, kteří již ve svých farnostech absolvovali podstatnou část příprav. Doprovodili je jejich budoucí kmotři a také někteří kněží. Společně tak zaplnili přední polovinu ostravské katedrály.

„V obřadech zazní, že dnes vrcholí dlouhé období přípravy vaší mysli i vašeho srdce. To je velmi krásné a silné vyjádření. Je před vámi finále vaší cesty ke křtu a dnes máte být přijati mezi čekatele. Mám velkou radost, že jste tady,“ přivítal katechumeny biskup Martin David na úvod mše svaté. Než přišel čas na představení, zaposlouchali se všichni do Božího slova. V sobotním evangeliu Ježíš oslovil celníka Léviho, který všeho nechal a vydal se za Kristem.

„I vy jste prožili něco podobného, ale každý naprosto originálním způsobem. U někoho to možná mohlo být takto rychle a dovedete to popsat ve dvou větách. U někoho naopak to nebyla záležitost jednoho dne, ale máte za sebou dlouhý příběh plný hledání, setkání, objevování a také plný otázek,“ oslovil biskup v promluvě katechumeny. A povzbudil všechny, aby dovedli o své zkušenosti s Bohem mluvit a odpovídat na otázku „proč v dnešní době vstupují do společenství katolické církve“. Otázku uvozenou slůvkem „proč“ – „proč jíte s celníky a hříšníky“ – uslyšel i Ježíš v sobotním evangeliu. A odpovědí na všechna „proč“ by pro křesťany měla být zkušenost Boží lásky, navázal biskup. „Protože Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna aby žádný kdo v něho věří nezahynul ale měl život věčný. (Jn 3,16) Jsou to Ježíšova slova v rozhovoru s jedním hledajícím, který se jmenuje Nikodém. Vy jste uvěřili v tuto Boží lásku. I ten celník Levi je proměněn právě láskou, oním přijetím, kterého se mu od Ježíše dostalo. A když se tazatelé ptají, proč Ježíš jí s celníky a hříšníky, tak proto, že Bůh miluje každého člověka,“ řekl v promluvě biskup Martin.

240217 103311 zdpo katechos dsc0402

Povstali také budoucí kmotři. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Následně P. Daniel Vícha předčítal jména katechumenů, kteří na svých místech po zaznění svého jména povstali spolu se svými kmotry a představili se tak ostatním. Byl to také průlet diecézí – Odry, Bílovec, Nový Jičín, Libhošť, Ostravice, Fulnek, Frýdek a Místek, Strahovice, Český Těšín, Dobrá, Opava-Sv. Duch, Stará Bělá, Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Heřmanice, Ostrava-Přívoz, Ostrava-Mariánské Hory. Z těchto a dalších farností katechumeni přijeli. Na otázku, zda chtějí spolu s ostatními věřícími jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha spásy pak nakonec zaznělo rozhodné „ano“ katechumenů.

Společné setkání po mši svaté pokračovalo v sále biskupství. Biskup Martin nejprve všechny přivítal a představil biskupský úřad, pak spolu s P. Danielem Víchou vyzvali účastníky, aby řekli svá svědectví, jak se k víře dostali. Přihlásil se například muž z fulnecké farnosti, který vyzdvihl svědectví rodiny, do které se přiženil. Jedním ze zlomů pro něj byla zkušenost, kdy se jeho tchánovi po mši svaté náhle zlepšilo podlomené zdraví. Za svou kmotru si pak vybral svou tchýni. Studentka oderské církevní střední školy zase svědčila o tom, jak jí na cestě k víře pomohla právě škola a děkovala také tamnímu kaplanovi P. Janu Slepičkovi.

Kromě sdílení mohli katechumeni také diskutovat s biskupem Martinem a vyslechnout katechezi P. Daniela Víchy. Další postřehy a svědectví přinese příští číslo Katolického týdeníku a také březnové OKNO. Fotogalerii ze sobotního setkání najdete ZDE.

Pin It