Stavební fond

Dne 8. 4. 2021 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 49 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,3 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 23 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.212.696- Kč.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.
Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 300.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Hodnotící komise Stavebního fondu pro rok 2020 provedla několik změn v rozdělení finančních příspěvků pro stavební akce. Důvodem změn je ve většině případů zrušení dotací z jiných zdrojů financování (COVID) či naopak zajištění peněz z jiných zdrojů financování. Místo zrušených akcí byly prostředky přiděleny náhradníkům v pořadí dle bodování žádostí. Seznam podpořených projektů po provedení změn najdete zde.

Dne 12. 4. 2018 se v budově biskupství sešla hodnotící komise dle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů ve složení P. Mons. Martin David, P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D., P. Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Marta Hrušková, Ing. Václav Kotásek.

Celkem bylo do Stavebního fondu pro rok 2018 podáno 64 žádostí, celková požadovaná suma činila 11.649.233,- Kč. Komise rozdělovala předem schválených 4,7 mil,- Kč. 

V diskusi nad projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 28 projektů, celková suma poskytnutých příspěvků bude činit 4.699.170,- Kč. U 9 projektů byla rozhodnutím komise snížena přidělená částka oproti částce požadované. Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem dne 13. 4. 2018.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan ve výši 300.000,-Kč, dle tabulky zde.

Dne 2. 4. 2020 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 47 doručených žádostí o příspěvek  ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 8 mil. Kč.
Členové výběrové komise dodali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 28 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.700.000,- Kč. 
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 244.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Dne 5. 4. 2017 se v budově biskupství sešla hodnotící komise dle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů ve složení P. Mons. Martin David, P. Mgr. Karel Doležel, P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč, Ing. Marta Hrušková, Ing. Václav Kotásek.

Celkem bylo do Stavebního fondu pro rok 2017 podáno 50 žádostí, celková požadovaná suma činila 8.532.023,-Kč. Komise rozdělovala předem schválených 3,7 mil,-Kč. V průběhu jednání byla tato suma rozhodnutím generálního vikáře navýšena o dalších 584.000,-Kč.

V diskusi nad projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 23 projektů, celková suma poskytnutých příspěvků bude činit 4.284.291,-Kč. Celkem 14 z vybraných projektů bude podpořeno pouze v případě, že získají dotaci Ministerstva zemědělství z fondu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. V případě nezískání dotace Ministerstva zemědělství budou podpořeny další projekty dle pořadí. U 5 projektů byla rozhodnutím komise snížena přidělená částka oproti částce požadované.
Výsledek jednání komise byl potvrzen generálním vikářem dne 10. 4. 2017.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan, dle tabulky zde.

Dne 1. 4. 2019 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 59 doručených žádostí o příspěvek  ze Stavebního fondu.
Členové výběrové komise dodali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 30 stavebních projektů. U řady z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. S ohledem na velký počet žádostí o spolufinancování projektů dotovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, byla v letošním roce mimořádně navýšena částka rozdělovaná fondem o 1.000.000,-Kč. Celkem byly projekty podpořeny částkou 5.200.000,-Kč. Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem dne 8. 4. 2019.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 300.000,-Kč. Seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.