Díky majetkovému narovnání bylo obnoveno vlastnictví zemědělských pozemků a dalších nemovitostí, které byly před nástupem komunistického režimu v držení farností a dalších církevních právnických osob na území diecéze. Biskupství ostravsko – opavské prostřednictvím Odboru hospodářské správy majetku a Právního oddělení zajišťovalo nejen nezbytné úkony spojené obnovením vlastnictví, ale také poskytuje farnostem odbornou pomoc a připravuje vyjádření v případech, kdy je pro statutární zástupce farností k nakládání s majetkem nutný souhlas ordináře. Aktuální nabídku zemědělských pozemků k pachtu či nemovitostí k pronájmu naleznete zde.

hospodaen

Pin It