Poté, co bylo obnoveno vlastnictví majetku zabaveného církvi minulým režimem, je postupně obnovováno hospodaření církve na tradičních základech, kterými jsou lesy a zemědělské pozemky. Výnos z hospodaření s majetkem slouží jako zdroj financování hlavní – pastorační činnosti církve. Biskupství navazuje na násilně přerušenou tradici lesnického hospodaření církve, proto zřídilo samostatný odbor Biskupské lesy, který zajišťuje vlastní hospodaření v lesích biskupství i farností na území diecéze. Hospodaření se zemědělskými i nezemědělskými pozemky a dalšími nemovitostmi probíhá formou pachtů a nájmů a je v kompetenci Odboru hospodářské správy majetku.

hospodaen04

Pin It