Senioři

Na čtvrtek 11. března jste zváni na další virtuální přednášku z cyklu Akademie pro třetí věk na téma Poklady v nás – malé pedagogické zamyšlení. Hostem od 9:15 bude Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., spisovatelka a pedagožka.

Připojit se můžete skrze odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=iW3nRAp3xCI

 

 akademie muronova

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu – virtuální – ve čtvrtek 25. 2. 2021 od 9h. Povede P. Ing. Mgr. Jan Slavík, ředitel Diecézního centra pro mládež. Představí nám myšlenky z papežské exhortace Christus Vivit (Kristus žije) v pohledu života mladých a seniorů. Závěrem proběhne adorace.

https://bit.ly/obnovaSeniori

duchovni obnova JSL

 

Na čtvrtek 11. 2. připadá Světový den nemocných. Při této příležitosti Vás zveme na další virtuální přednášku z cyklu Akademie pro třetí věk. Na téma Nemoc – Boží trest nebo výzva? Hostem od 9:15 bude P. Mgr. ThLic. Václav Tomiczek, Ph. D., nemocniční kaplan, člen týmu podpůrné a paliativní péče a krizový intervent při Fakultní nemocnici Ostrava.

Připojit se můžete skrze odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=2yu3CNkh81Q

uvod tomiczek

V době, která neumožňuje setkávání, vám nabízíme povzbuzení, zastavení, zamyšlení formou měsíčníku Seniorské okénko - časopisu ve formě PDF, jehož odběr si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Co v časopise najdete? Povzbuzení kněží, Na slovíčko - zamyšlení nad ději, věcmi, vztahy uvnitř nás a kolem nás, cyklus Kdybych byl/a květinou - o krásách stvoření, minicestopis Krásy Česka, Moravy a Slezska, Poselství Matoušova evangelia a další...

Pokud nemáte vlastní mail, můžete požádat někoho blízkého (děti, vnuky,  přátele) o zasílání na jeho adresu a vytištění.

Reklamní SENIORSKÉ OKÉNKO

foto lukaPřednášky z cyklu Akademie pro třetí věk jsou vždy zajímavé, obohacující. Každý má možnost vybrat si z nabízených témat, nebo si v dané přednášce může najít něco svého, co ho zrovna osloví. Epidemiologická situace v naší zemi však neumožňuje prezenční formu přednášek, možnost osobního setkávání se. Nechtěli jsme vás ochudit o přednášku Zdravá sebeúcta, na kterou jste již dlouho čekali. Proto jsme byli moc rádi, že P. Mgr. PhLic. Lukáš Engelmann souhlasil s přednáškou virtuální. Po důkladné technické přípravě Vojtěchem Orlíkem, jsme se ve čtvrtek 14. ledna 2021 sešli v budově biskupství, abychom uskutečnili první přímý přenos. Doma si stačilo ve správný čas zapnout počítač a připojit se. Uvítala vás Ludmila Kaňoková a předala slovo lektorovi.

Téma Zdravá sebeúcta bylo díky přednášejícímu P. Engelmannovi velmi zajímavé, prakticky pojaté a poutavě přednesené.

Po krátké přestávce jsme přednesli dotazy sledovatelů, které shromažďovala během přednášky Lenka Putzlacherová a P. Lukáš na ně velice fundovaně, ale rovněž i prakticky - ze života, odpovídal.

Věříme, že tento čas byl pro vás, kdo jste nás sledovali povzbuzením, posilou, milým zpestřením …...

Pro ty, kdo přednášku nemohli sledovat v přímém vysílání, anebo si ji chtějí ještě znovu připomenout, nabízíme možnost zhlédnutí na tomto odkazu do 10. února 2021.

11. února vám nabídneme další virtuální přednášku z cyklu Akademie pro třetí věk. Na téma Nemoc – Boží trest nebo výzva? Bude přednášet P. Mgr. ThLic. Václav Tomiczek, Ph. D., nemocniční kaplan, člen týmu podpůrné a paliativní péče a krizový intervent při Fakultní nemocnici Ostrava.

 akademie nemoc