Senioři

Milí přátelé, milé seniorky, milí senioři!

V měsíci prosinci se na vás těšíme na těchto akcích: 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  5. prosince 2023, 9 - 12 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Kráčet po Božích cestách. Vede: P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč. Přednášky, možnost sv. smíření, možnost pobýt v tichu, mše svatá. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  6 . prosince  2023, Frýdlant nad Ostravicí, Program: 8:30 - možnost svátosti smíření, 9:00 mše svatá - kostel, 10:00 - 12:00 přednáška - fara. Vede P. ThLic. Marek Kozák, Th. D.

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ:  12. prosince 2023 od 7:30 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Apoštolové konali znamení (Sk 5, 12 - 21)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK:  14. prosince  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Vánoce nejen doma. Přednáší: Mgr. Martina Žalčíková

 

PŘEJEME VÁM VŠEM POŽEHNANÝ, KLIDNÝ ADVENT  PLNÝ NADĚJE A PÁNOVY BLÍZKOSTI! 

Milé seniorky, milí senioři, milí přátelé! V měsíci listopadu jsme pro vás připravili tyto akce:

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 1. listopadu  2023 od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: První křesťanská komunita (Sk 2, 37 - 47)

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 7. listopadu  2023 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: První křesťanská komunita (Sk 2,37 - 47)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK:  9. listopadu  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Aby lék byl lékem a né jedem.  Přednáší: MUDr. Marie Belejová, Ph.D..

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ):  28. listopadu 2023 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1. Téma: Jak se dá prožít advent.

LECTIO DIVINA:  29. listopadu  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Markovo evangelium. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

 

Připravujeme na prosinec: 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: 5. prosnice 2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Vede: P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA + POSELSTVÍ ŽIVOTA  APOŠTOLŮ: 6. prosince 2023 od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara. Vede: P. ThLic. Mark Kozák, Th.D.

Milé seniorky, milí senioři, milí přátelé!  V měsíci říjnu vás zveme na tyto akce:

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 3. října 2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Významná výročí arcibiskupa Stojana

POSELSTVÍ ŽIVOTA  APOŠTOLŮ: 4. října  2023 od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Seslání Ducha Svatého (Sk 2, 1 - 13)

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 10. října 2023 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Seslání Ducha Svatého (Sk 2, 1 - 13)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK - zahájení:  12. října 2023 od 9 hodin, Ostrava. Program:  mše sv. v kostele sv. Václava, poté občerstvení a přednáška na biskupství: Téma: Dřevěné památky a zajímavosti Moravskoslezského kraje. Přednáší: Ing. Miroslav Lysek. celebruje: P. Mgr. Jan Czudek, Th. D.

LECTIO DIVINA: 25. října  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Markovo evangelium. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 31. října  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Původ a zajímavosti křestních jmen

Milí přátelé, po prázdninách se s vámi opět rádi setkáme na našich akcích, na které vás srdečně zveme!

Milí přátelé, ještě, než nám začnou letní prázdniny vás zveme na tyto akce:

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 6. června  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Madeira - ostrov věčného jara.

POSELSTVÍ JANOVA EVANGELIA: 7. června 2023 od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Rozhovor se Šimonem Petrem (J 21, 15 - 19)

POSELSTVÍ JANOVA EVANGELIA: 13. června  2023 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Rozhovor se Šimonem Petrem  (J 21, 15 - 19)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 15. června 2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství, poté mše sv. na závěr akademického roku - kostel sv. Václava. Téma: Etika člověka a hospodářství. Přednáší a celebruje:       P. Mgr. Jan Czudek, Th. D. 

KLAS: 27. června  2023 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Volání dálek. Lektoruje:: Bc. Mirka Putzlacherová. 

LECTIO DIVINA: 28. června  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.