Směrnice k Pastoračnímu fondu

Prováděcí pokyn k podání Žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu pro rok 2019

Formulář žádosti pro rok 2019

Příklad vyúčtování

Do 28. února 2019 je možné podávat žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Prováděcí pokyn a aktuální formulář žádosti naleznete na odkazech uvedených výše.


 

 

 

Na biskupství bylo do konce února 2018 doručeno 35 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Komise pro hodnocení žádostí v roce 2018 se sešla ve čtvrtek 22. 3. 2018 na biskupství.
Hodnotící komise byla ustanovena podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2018.
Z jednání komise se omluvili dva členové.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěli k rozhodnutí podpořit 29 žádostí, u 10 žádostí byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylých šest žádostí nedostalo dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 500 000,- Kč
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 27. 3. 2018.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Do konce února 2016 bylo na Biskupství ostravsko-opavské doručeno 44 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu. Zde naleznete seznam žádostí.
V roce 2016 bude možno mezi projekty opět rozdělit až 500 tis. Kč.
Dne 15. března se sejde hodnotící komise nad podanými žádostmi a výsledek jejího jednání bude předložen k rozhodnutí otci biskupovi.

Na biskupství bylo do konce února 2017 doručeno 27 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Komise pro hodnocení žádostí v roce 2017 se sešla ve četvrtek 16. 3. 2017 na biskupství.
Hodnotící komise byla ustanovena podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2017.
Z jednání komise se omluvila jedna členka pro nemoc.
Všichni členové komise zaslali předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěli k rozhodnutí podpořit 24 žádostí, u 10 žádostí byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádosti nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 500 000,- Kč
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 17. 3. 2017.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Do 27. února 2015 bylo na Biskupství ostravsko-opavské řádným způsobem doručeno 48 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu. Zde naleznete seznam žádostí.
I pro rok 2015 bylo rozhodnuto, že bude mezi projekty rozděleno 500 tis. Kč.
Dne 17. března se sešla hodnotící komise nad podanými žádostmi. Celkem bylo podpořeno 29 žádostí.
Zde můžete nalézt Výsledek jednání komise a Seznam podpořených projektů v roce 2015.

 Dne 15. 3. 2016 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2016.

Z jednání komise omluvila jedna členka pro nemoc.
Všichni členové komise dodali předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad projekty nakonec došli k rozhodnutí podpořit 30 projektů, jeden projekt byl přesunut do jiného fondu (podpora účasti na SDM v Krakově).
U poloviny projektů byla snížena částka oproti žádosti, o niž se žadatelé ucházeli.
Zbylých třináct žádostí nedostalo dostatečnou podporu.
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 17. 3. 2016 a doplněn o podporu jedné žádosti, která byla dodána po termínu stanoveném pro pastorační fond.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.