Směrnice k Pastoračnímu fondu

Prováděcí pokyn k podání Žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu pro rok 2020

Formulář žádosti pro rok 2020

Příklad vyúčtování

Do 2. března 2020 je možné podávat žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Prováděcí pokyn a aktuální formulář žádosti naleznete na odkazech uvedených výše.


 

 

 

Na biskupství bylo do 2. března 2020 doručeno 33 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Komise pro hodnocení žádostí v roce 2020 se sešla ve středu 25. 3. 2020 na biskupství.
Devět členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěla k rozhodnutí podpořit 30 žádostí, u některý byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádostí nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 530 000,- Kč
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Rovněž v roce 2020 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu.

Z prováděcích pokynů upozorňujeme na tyto skutečnosti:

Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do pondělí 2. 3. 2020.

Žádost se podává na aktuálním formuláři, který si můžerte stáhnout na výše uvedeném odkaze.

Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

 

Na biskupství bylo do konce února 2018 doručeno 35 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Komise pro hodnocení žádostí v roce 2018 se sešla ve čtvrtek 22. 3. 2018 na biskupství.
Hodnotící komise byla ustanovena podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2018.
Z jednání komise se omluvili dva členové.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěli k rozhodnutí podpořit 29 žádostí, u 10 žádostí byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylých šest žádostí nedostalo dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 500 000,- Kč
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 27. 3. 2018.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.