Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích

Mnohý kněz chce ve své farnosti vytvořit anebo už u něj fungují skupiny dobrovolníků, kteří navštěvují nebo by chtěli navštěvovat uživatele domovů pro seniory či pomoci v pastoraci v nemocnici. Právě pro tyto lidi Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje kurz, v němž mají možnost osvojit nebo prohloubit si základní dovednosti a znalosti v této službě. Budeme se věnovat komunikaci s nemocnými a seniory, jejich spiritualitě, liturgii i konkrétním způsobům doprovázení popřípadě možnostem zprostředkování kontaktu s knězem.

Tento formačně-vzdělávací kurz proběhl během čtyř sobot v únoru a březnu 2017 v konferenčním centru biskupství.
V roce 2018 není zatím otevření kurzu plánováno. Pokud bude zaznamenán dostatečný zájem, organizoval by se na podzim roku 2018.

Pin It