Fotogalerie

Hukvaldy - Slavnostní průvod s kočáry taženými koňmi zahájil v neděli 8. října oslavu 450. výročí založení obory Hukvaldy. Rozsáhlý areál pod zříceninou hradu slouží k chovu daňků, muflonů a černé zvěře. Ostravsko-opavské biskupství, které je již tři roky jejím vlastníkem, provozuje v oboře prostřednictvím odboru Biskupské lesy také rybníkářtví, včelařství a myslivost. Právě jeden z odlovených kusů daňčí zvěře se stal ozdobou Svatohuberstké mše svaté, kterou u příležitosti oslav celebroval v přírodním amfiteátru biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Ostrava-Kunčičky - V neděli 24. září prožila farnost Ostrava-Kunčičky dožínkovou slavnost. Do Ostravy přivezli vzorky letošní úrody a ozdobné bochníky chleba poutníci z polské obce Ziwiec, odkud pochází místní duchovní správce P. Dariusz Sputo. Po mši svaté následovala v areálu hasičské zbrojnice dožínková zábava.

Ostrava – Zcela zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě přivítala v sobotu 23. září sochu Panny Marie Fatimské, která od poloviny září putuje po diecézích a poutních místech naší vlasti. Mši svatou, při níž byla ostravsko-opavská diecéze zasvěcena Panně Marii, celebroval biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem. Koncelebrovalo s nimi třicet kněží.

Ostrava - Požehnáním praporů městských obvodů, armády, hasičů, skautů, sportovních organizací a dalších složek podílejících se na životě města završilo v sobotu 9. září mši svatou na Masarykově náměstí v Ostravě. Bohoslužbu celebroval biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem a emeritním arcibiskupem Katovic Damianem Zimońem. Slavnosti se zúčastnil primátor města Tomáš Macura a další čelní představitelé Ostravy a Moravskoslezského kraje včetně duchovních z nekatolických církví. Náměstí zaplnilo více než tisíc lidí.

Ostrava - V den památky sv. Terezie z Kalkaty, který byl letos zároveň dnem 20. výročí jejího úmrtí, slavil biskup Martin David mši svatou v domě ostravské komunity Misionářek lásky. V promluvě se zabýval Ježíšovým slovem na kříži: „Žízním!“. Vybídl, aby nás, jako Matku Terezu a její sestry, spojovala s Kristem touha po spáse duší. Po mši svaté předvedly děti pod vedením sester mini-představení o zjevení Panny Marie ve Fatimě. Kongregace Misionářek lásky, kterou založila sv. Matka Tereza, působí v Ostravě-Přívoze od roku 2006.

Český Těšín/ Cieszyn – Stejně jako každou první zářijovou neděli od roku 1996 vyšel i tento rok průvod kněží, ministrantů a farníků se svým biskupem Mons. F. V. Lobkowiczem z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, aby se na hraničním mostě Přátelství sešli s poutníky z Polska a společně uctili památku sv. Melichara Grodeckého.

Hrčava - Pouť tří národů na Trojmezí přilákala více než dva tisíce věřících. Poslední srpnovou sobotu se na místě, kde se sbíhají hranice České republiky, Polska a Slovenska, setkali již po deváté. Nechyběli ani jejich biskupové. Hlavním celebrantem mše svaté byl ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Homilii pronesl žilinský biskup Tomáš Gális a Bielsko-żywieckou diecézi zastupoval pomocný biskup Piotr Greger.

Guty - Vzácný dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince podlehl v noci z úterý 1. srpna na středu 2. srpna ničivému požáru. Po úterní půlnoci u požáru zahahovalo deset jednotek hasičů. Významná historická památka byla prakticky zničena, hrubý předběžný odhad škody se pohybuje v řádech několika desítek milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná. Podle policejního vyšetřování bylo příčinou požáru žhářství. V současné době probíhají přípravy na obnovu kostela. Vyhlášená je také veřejná sbírka

Ostrava - Posilou v pastoraci ve farnostech ostravsko-opavské diecéze budou novokněží P. Pavel Obr a P. Michal Slanina, kteří vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijali v sobotu 24. 6. kněžské svěcení. Svěcencům během obřadu svěcení vložil na hlavu ruce také pomocný biskup Martin David a všichni přítomní kněží, kteří své nové spolubratry přišli podpořit svou přítomností a modlitbou.

Opava - Tři týdny po přijetí biskupského svěcení uděloval pomocný biskup Martin David jáhenské svěcení dvěma mladým mužům. Bohoslovec 5. ročníku Jan Jurečka z Ostravy-Hrabové a bohoslovec 4.ročníku Lukáš Dořičák z Veřovic přijali v sobotu 17. června první stupeň kněžství v opavské konkatedrále. Na stejném místě byl před osmnácti lety posvěcen k jáhenské službě také jejich světitel.

Ostrava – Slavnost biskupského svěcení zaznamenal diecézní fotograf Pavel Zuchnický a snímky z události pořizovali i další fotografové. Čtyři z nich fotí pro fotobanku Člověk a víra.

Maria Hilf - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor patřilo v sobotu 13. 5. rodinám z celé diecéze. Společně s nimi přijel Svátek matek oslavit biskup František Václav Lobkowicz. Letošní pouť, na kterou dorazilo téměř čtyři sta účastníků, připravil společně s ostravským Centrem pro rodinu a sociální péči děkanát Nový Jičín. V den 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě na pouť dorazilo mnoho vícečetných rodin s malými dětmi.

Ivančena - Čest heslu „Buď připraven!“ udělali v sobotu 22. 4. skauti, kteří se vydali na tradiční jarní výstup na Ivančenu. Přestože lesní stezku, která vede k památníku popravených skautů, kompletně pokryl sníh, nikdo necouvl zpátky. „Sněhem jsme se brodili už od hotelu Bezruč, ale vyjít se to dalo,“ popsal podmínky letošního výstupu Michal Jiřík z Lubiny u Kopřivnice. „Každý rok je tato akce ve stejném datu. Jednou je to na opalovací krém, další rok prší a letos jdeme ve sněhu,“ okomentovala s nadhledem dubnové rozmary počasí Martina Hořínková ze Staré Bělé u Ostravy. Sibiřské podmínky oddíl „Benjamínků“ ani její rodinu od sobotní výpravy neodradily.

Ostrava - Dopolední mši svatou na Zelený čtvrtek, tzv. Missu Chrismatis, tentokrát prožili shromáždění kněží, jáhni a věřící v katedrále Božského Spasitele se svým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Chrám se zaplnil lidmi již čtvrt hodiny přede mší svatou, aby byli přítomni okamžiku, kdy přes 140 kněží obnoví své kněžské sliby. Biskup František jako jednu z prvních informací oznámil termín biskupského svěcení. Uskuteční se 28. 5. 2017 v 15.00 v ostravské katedrále Božského Spasitele.

Ostrava – Vyzvánění zvonů kostela sv. Václava v Ostravě doprovázelo historickou událost v životě ostravsko-opavské diecéze. V pátek 7. 4. 2017 krátce po polední modlitbě Anděl Páně zveřejnil papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza jméno nového pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Prvním pomocným biskupem v dějinách diecéze se stal generální vikář Mons. Martin David, který pochází ze Ženklavy na Novojičínsku. Jmenování papežem Františkem přijal s vděčností a pokorou. Svou radost nad volbou vyjádřil také biskup František Václav Lobkowicz.

Jeseník - Na víkendové setkání mládeže do Jeseníku dorazilo v pátek 31. 3. pět set chlapců a děvčat z celé diecéze. Hostitelem akce se letos stal nejvzdálenější děkanát od Ostravy, který navíc patří do Olomouckého kraje. Po přenocování v místní základní škole rozbalily skupinky mladých prapory jednotlivých děkanátů a zamířily po ranní katechezi na téma „Víra v mém životě" na mši svatou do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Fulnek – Den zasvěceného života přijelo v sobotu 4. 2. do barokního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku oslavit téměř 50 řeholníků a řeholnic z různých řádu a kongregací, které působí v ostravsko-opavské diecézi. Tradičnímu setkání s otcem biskupem letos předsedal generální vikář Martin David, který účastníkům setkání vyřídil pozdravy biskupa Lobkowicze, který byl se zánětem průdušek a chřipkou hospitalizován v Městské nemocnici v Ostravě.

Ostrava - O svátku Tří králů 6. 1. přijela na biskupství výprava gratulantů z Trojmezí v krojích, se zpěvem a muzikou. Jako dar s sebou přivezli sochu anděla.

Ostrava – Již posedmnácté vyraží v těchto dnech do ulic měst a obcí v celé ostravsko-opavské diecézi tříkráloví koledníci. Koledování Tříkrálové sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna a letos se charitám podařilo vyslat více než dva a půl tisíce kolednických skupinek. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v tísni a rozvoji charitních služeb. Charity zveřejnily jednotlivé projekty, které sbírka podpoří.

Ostrava - Oslavy 20. výročí Charitního střediska Michala Magoneho vyvrcholili v úterý 15. 11. děkovnou mší svatou. Přímo v herně střediska ji sloužil biskup František Václav Lobkowicz. Slavnosti se zúčastnili pracovníci střediska, vedení Charity a děti, které nízkoprahové zařízení navštěvují.

Hukvaldy - Vánoční kapr z obory Hukvaldy zamíří letos na nejeden štědrovečerní stůl. Výlov hektarového rybníka, který je součástí rozsáhlého lesoparku pod hradní zříceninou, potěšil správce obory i vedení diecéze. „První diecézní výlov dopadl nad očekávání. V pátek 28. 10. jsme vylovili více ryb, než jsme čekali,“ uvedl ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný. U výlovu nechyběl ani biskup František Václav Lobkowicz. „Od rána stál na hrázi rybníka v mysliveckém oděvu se zeleným kloboukem a diskutoval s námi o symbolice výlovu,“ dodal Libor Konvičný.

Bílá – Poděkovat Bohu za dary, které nabízí horská příroda, ale také vzdát hold loveckému umu, spojovalo účastníky 12. Svatohubertské mše svaté na Bílé v Beskydech. Hlavním celebrantem bohoslužby, na kterou v sobotu 22.10. přišlo více než dvě stě myslivců, lesníků i místních obyvatel, byl generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Společně s ním u oltáře stáli místecký děkan Mons. Josef Maňák a místní duchovní správce P. Jarosław Folta.

Ostrava – Za obětavou a nezištnou službu pro církev poděkoval 32 mužům a ženám biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní mše svatá v předvečer svátku svaté Hedviky spojená s oceňováním je tradicí od roku 2011. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali v sobotu 15. 10. ostravské katedrále dlouholetí varhaníci, kostelníci, manželský pár, tři kněží a lidé, kteří působí v Charitě nebo svůj čas věnovali péči o kostel.

Bartošovice - Do Bartošovic na Novojičínsku zamířily v sobotu 8. 10. téměř čtyři stovky ministrantů z celé ostravsko-opavské diecéze na setkání s biskupem Lobkowiczem. Tématem tradiční podzimní ministrantské pouti byl milosrdný Samaritán a skutky milosrdenství, ke kterým nás u příležitosti Svatého Roku milosrdenství vyzývá papež František. Program zahájil liturgický průvod, který vyšel od místního hřiště směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla. Chlapci a děvčata v ministrantských oblečcích zaplnili všechny kostelní lavice. U oltáře bohoslužbu společně s biskupem sloužilo třicet kněží a o hudební doprovod se postarala schola ze Štramberku.

Ostrava - V ostravské katedrále Božského Spasitele se konala 22. 9. druhá Diecézní pouť seniorů, na kterou přijelo asi 210 lidí ze širokého okolí. Organizátorky Marie Göttlicherová a Ludmila Kaňoková si daly práci, aby pro ty, kteří vážili cestu do centra Ostravy, připravily zajímavý program. Společně se svými kolegy z Centra pro rodinu, kteří jim v hojném počtu přijeli pomáhat, přivítali poutníky, aby společně s biskupem Františkem V. Lobkowiczem, čtrnácti kněžími z ostravského děkanátu, kaplanem pro seniory P. Romanem Janáčem a hostem až z Blanska P. Jiřím Káňou, prožili mši svatou.

Řím - Poutníci z ostravsko-opavské diecéze, kteří v neděli 25. 9. odcestovali do Říma, prošli první Svatou branou baziliky sv. Pavla za hradbami. Po noční cestě se zde setkali nejen poutníci všech čtyř autobusů, ale k výpravě se připojil také biskup František Václav Lobkowicz.

Český Těšín - Pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého se konala dnes 4. 9. v Českém Těšíně. Setkalo se na ní přibližně pět set věřících z obou stran česko- polské hranice spolu s biskupy sousedících diecézí – Františkem Václavem Lobkowiczem, Romanem Pindelem a Piotrem Gregerem.Začala v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním. Průvody věřících obou států se sešly na hraničním mostě, aby pak na české straně hranice v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova věřící společně prožili mši svatou. Hlavní myšlenka homilie Romana Pindela, biskupa bielsko-żywiecké diecéze, byla hledat pro svůj život povolání v souladu s Boží vůlí tak, jako to činil sv. Melichar.

Hrčava - Uctít Pannu Marii, Královnu Pokoje přišli v sobotu 20. 8. na hranici tří států Slováci, Poláci i Češi. Trojmezí u obce Hrčava se stalo již po osmé cílem poutníků tří sousedních zemí. Až 1500 „goralů“ se zúčastnilo mše svaté, kterou sloužil biskup Tomáš Gális ze Žiliny a biskup Roman Pindel z diecéze Bielsko-Biala. Ostravskou-opavskou diecézi reprezentoval biskupský vikář Mons. Adam Rucki, který letos také kázal. Po skončení bohoslužby zůstali lidé na Trojmezí celé odpoledne. Ochutnávali tradiční jídla svých sousedů a sledovali vystoupení lidových uměleckých souborů.

Prašivá - Fotky z Diecézního setkání dětí na Prašivé připomenou dětem i jejich rodičům první prázdninový den strávený s ekologickými tématy z papežovy encykliky "Laudato sii". Na dětské diecézko letos dorazilo 1300 dětí a za nejmladšími "ovečkami" se vydal i jejich pastýř. Biskup František Václav Lobkowicz celebroval na pouti dětí v areálu Kamenité u Vyššních Lhot první mši svatou na veřejnosti od svého návratu z nemocnice.

Ostrava – Ve svých 35 letech přijal v sobotu 25. 6. jáhen David Tyleček svátost kněžství. Svěcení mu udělil biskup František Václav Lobkowicz, který bohoslužbě předsedal z biskupské katedry. Mši svatou celebroval generální vikář Mons. Martin David a více než třicet kněží z celé diecéze.

Opava - V sobotu 18. června vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v opavské konkatedrále pětici nových jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi. Pro dva z nich (Pavla Obra a Michala Slaninu) je jáhenské svěcení předstupněm pro svěcení kněžské, tři zbylí (Josef Liberda, Jiří Pilnaček a Zdeněk Uher) budou působit ve svých farnostech coby trvalí jáhni.

Ostrava - V neděli 5. 6. prošel ulicemi Ostravy historicky první Pochod pro život. Akce byla součástí programu Dnů víry, kterým si ostravsko-opavská diecéze připomíná 20. výročí od svého založení papežem Janem Pavlem II.  Zahájení v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze se zúčastnilo okolo dvou set lidí. Na pochod s transparenty Hnutí pro život se jich vydalo ještě více. Pořadatelé napočítali přesně 220 účastníků.

Ostrava – Mší svatou na Masarykově náměstí v centru města oslavila v neděli 5. 6. ostravsko-opavská diecéze své 20. narozeniny. Slavnosti byl přítomen také sídelní biskup František Václav Lobkowicz, který se zotavuje po operaci. Na začátku i na konci bohoslužby, kterou strávil v křesle, pozdravil věřící i přítomné hosty z řad církevního, společenského i politického života.

Opava - „V Opavě, kde Maria sobě stánek zvolila, k milosrdné pomodlit se, duše moje toužila,“ takto začíná píseň o devíti slokách, kterou v opavském kostele sv. Vojtěcha každoročně zpívají poutníci před obrazem Panny Marie, Matky milosrdenství. Opavská Madona se těší úctě obyvatel města od začátku 18. století. V Roce milosrdenství se jí přišli v sobotu 14. 5. poklonit věřící z celé diecéze. Mši svatou sloužil generální vikář Mons. Martin David, který také vedl procesí do konkatedrály, kde pouť zakončila Májová pobožnost.

Ivančena - Kroky stovek chlapců a děvčat ve skautských krojích směřovaly v sobotu 23. 4. k Ivančeně. Všichni pospíchali k místu s kamennou mohylou, která již téměř sedmdesát let připomíná památku skautů popravených na sklonku 2. světové války nacisty. Prvních šest kamenů na místě položilo 6. 10. 1946 šest jejich kamarádů z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy. Dnes z nich žijí poslední dva. Ing. Petr Fiala a MUDr. Jaroslav Rozsypal, obklopeni stovkami junáků z celé České republiky, uctili v poledne u mohyly jejich oběť slavnostním nástupem a zpěvem československé a skautské hymny.

Hukvaldy - Návštěvníci obory Hukvaldy mají od pátku 8. 4. 2016 opět možnost pohladit bronzovou sochu lišky Bystroušky. Do obory se vrátila věrná kopie původního díla sochaře Karla Vávry, kterou zde lidé potkávali od roku 1962. Nezmámí zloději sochu i pamětní desku odcizili 27. 5. 2015.

Ostrava - Českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád předsedal mši svaté se svěcením olejů v ostravské katedrále Božského Spasitele. Na Zelený čtvrtek dopoledne se při Misse Chrismatis tradičně shromáždí okolo diecézního biskupa duchovní, kteří obnovují své kněžské sliby. Biskup Posád zastoupil v této roli nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze, který velikonoční svátky stráví v nemocnici.

Odry - Studenti základních i středních církevních škol se po vyučování věnují celé řadě uměleckých aktivit. Zpívají ve školním sboru, tančí, recitují, hrají divadlo nebo ve školní kapele. S tím nejlepším pak zamíří na Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách. Ve dnech 15. až 17. 3. zdejší Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České hostila její 23. ročník.

Český Těšín - Déšť ani mlha neodradily v sobotu 12. 3. stovky mladých z celé ostravsko-opavské diecéze od cesty do Českého Těšína. Město na hranici s Polskem umožnilo účastníkům akce BISCUP 2016 nakouknout do pořadatelské země Světových dnů mládeže. Do Krakova na setkání s papežem pozval mládež také biskup František Václav Lobkowicz, který s mladými prožil mši svatou.

Za dar svobody, ale také za oběti totalit se v neděli 21. 2. v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově modlili společně s kardinálem Dominikem Dukou stovky věřících. Primas český přijal pozvání ostravské pobočky Konfederace politických vězňů na mši svatou, která se stala „Ostravským prologem“ pražského festivalu proti totalitě Mene Tekel 2016.

Pečovatelskou službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a dluhové poradenství začíná v obcích a městech na Bruntálsku nabízet nová Charita sv. Martina. Své sídlo má na faře v horské obci Malá Morávka. Právě z iniciativy místního duchovního správce P. Marka Žukowského osmnáctá oblastní charita v diecézi vznikla. Slavnostního zahájení provozu se ve čtvrtek 11. 2. zúčastnila také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.

Řeholníci a řeholnice působící v naší diecézi se v sobotu 30. 1. střetli v Jablunkově, aby zde společně oslavili Den zasvěceného života. Obyčejně se na tomto svém dni setkávají s biskupem Františkem Václavem. Toho letos kvůli jeho nemoci zastoupil biskupský vikář pro duchovní povolání Mons. Adam Rucki. Letos se členové svých řádů a kongregací sjeli do Jablunkova, kde je hostily sestry alžbětinky.Tématem setkání byl vztah mládeže k řeholníkům. Na toto téma v odpolední části programu hovořil ředitel Diecézního centra pro mládež P. Kamil Strak.

Biskup František Václav Lobkowicz otevřel v neděli 13. 12. Bránu milosrdenství v ostravské katedrále Božského Spasitele. Svaté brány jsou v minořádném roce otevřeny v římských bazilikách a katedrálách po celém světě. Projít Bránou milosrdenství a s kajícíjm srdcem poprosit ve svátosti smíření Boha o odpuštění je smyslem Svatého roku milosdrdenství, který vyhlásil papež František. V ostravsko-opavské diecézi jsou Brány milosrdenství od neděle 13. 12. otevřeny v katedrále v Ostravě a konkatedrále v Opavě. V obou kostelích bude během celého roku působit zpovědní služba. Do zpovědnic budou usedat kněží z celé ostravsko-opavské diecéze, kteří se budou ve zpovědní službě střídat. Na internetových stránkách biskupství jsou termíny zpovědní služby rozepsány včetně jmen zpovědníků. Ostrava - zde, Opava - zde.

Ostrava má po víkendu za sebou první zkušenost Dnů důvěry s komunitou bratří z Taizé. Centrem setkávání se od pátku 20. 11. do neděle 22. 11. stal kostel sv. Josefa u salesiánů Dona Boska. Oranžové pruhy plátna, ikony a plameny svíček a zejména oblíbené zpěvy z Taizé vytvořily stovkám účastníků atmosféru Chrámu smíření ve franouzském Taizé.

V neděli 22. 11. v den slavnostni Krista Krále, se po patnácti měsících oprav znovuotevřela katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Slavnost, která byla současně také poutí farností Moravská Ostrava, si nenechaly ujít tisíce věříích z Ostravy a okolí. Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby byl biskup František Václav Lobkowicz. Události se zúčastnili také biskupové sousedních diecézí. Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner pronesl při mši svaté promluvu. Bielsko-Živieckou diecézi zastupoval svěcící biskup Piotr Gregor, opolskou diecézi světící biskup Rudolf Pierskała a ze slovenské Žiliny do Ostravy přijel biskup Tomáš Gális.

Ulovit Svatohubertského jelena je pro každého myslivce čest. Šťastným lovcem se letos stal šestašedesátiletý Otakar Ďurďa z Ostravy-Poruby, který jej ulovil navečer 29. 9. v Biskupských lesích v honitbě Salajka. V sobotu 24. 10. byl za tento úlovek slavnostně pasován při 11. Svatohubertské mši svaté v obci Bílá v Beskydech.

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku byla poslední den v září svědkem první Diecézní poutě seniorů, na kterou se sjelo kolem 300 poutníků z mnoha koutů diecéze. Pouť se konala k oslavě Mezinárodního dne seniorů. Připravilo ji Biskupství ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu spolu s prvním diecézním kaplanem pro seniory v republice P. Romanem Janáčem.

Kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu nahradil na Zelený čtvrtek dopoledne ostravskou katedrálu, která prochází kompletní rekonstrukcí. Biskup František Václav Lobkowicz s kněžími a jáhny své diecéze prožil tradiční Missu Chrismatis v kostele, který byl vysvěcen v roce 2007. Duchovní využili také zázemí Pastoračního centra sv. Jana Pavla II. v suterénu stavby.

V den památky sv. Jana Boska v sobotu 31. 1. se uskutečnilo u salesiánů v Ostravě setkání řeholníků a řeholnic. Biskup František Václav Lobkowicz společně s nimi oslavil Den zasvěceného života mší svatou. Program pokračoval sdílením novinek v jednotlivých komunitách v oblasti spolupráce s dobrovolníky. Salesián P. Jaroslav Vracovský řeholníky a řeholnice informoval o salesiánské SADBĚ, která připravuje mládež na dobrovolnické pobyty v chudých zemích po celém světě.