Diecéze je území, které spravuje papežem jmenovaný biskup. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké zahrnující území Moravskoslezského kraje a okres Jeseník. Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází 276 farností, které jsou rozděleny do 11 děkanátů.

katech19

Prvním biskupem diecéze byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz. V řízení a správě diecéze mu pomáhá úřad nazývaný biskupství.

Patronkou diecéze je svatá Hedvika, která žila ve 12. století a vynikala především láskou a dobročinností k chudým a nemocným.

Znak ostravsko-opavské diecézeZnak ostravsko-opavské diecéze

V modrém štítu polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý. Na štítu mitra. Za štítem pokosem zlatá berla, závitem ven, a pošikem zlatý procesní kříž, který připomíná patrocinium katedrály Božského Spasitele i kříž, jako symbol nové evangelizace. Barevnost erbu je odvozena z barev znaků většiny území, na kterém se diecéze rozprostírá.

 

mapa dieceze

 

Detailní mapa ke staženi v PDF zde.

Pin It