Kancléř napomáhá z administrativního hlediska biskupovi ve vyřizování a uspořádání všech záležitostí patřících do správy diecéze. Kancléři pomáhá při výkonu jeho funkce notář a pracovník podatelny. Kancléř zajišťuje vyhotovování listin diecézní kurie, zveřejňování vydaných interních směrnic pro řízení biskupství a diecéze, vedení jejich centrální evidence; ukládání listin ve spisovně a následně v archivu, vydávání diecézního adresáře a schematizmu.

Kancléři a všem zaměstnancům biskupství pomáhá k zajištění administrativní služby též vedoucí centra pro informační technologie, který je mu přímo odpovědný.

 

Pin It