Účelem této stránky je poskytovat podporu osobám, které chtějí ohlásit, že byly sexuálně zneužity duchovním, řeholníkem nebo laikem ve službách církve v ostravsko-opavské diecézi, příp. jejich rodinám, být jejich prostředníkem v komunikaci s příslušnými církevními autoritami, podávat jim informace ohledně postupu při ohlášení zneužití a navrhovat další možnosti, které by jim mohly pomoci.


V případě potřeby se můžete obrátit například na kontaktní osobu v naší diecéziKontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných nebo na Poradnu obětem sexuálního zneužívání.

 


 „Zločiny sexuálního zneužívání urážejí našeho Pána, způsobují fyzickou, psychickou a duchovní újmu obětem a poškozují společenství věřících.“

Papež František, Vos estis lux mundi

„Vážnost rány zasazené sexuálním zneužitím nezletilých je bohužel fenoménem, který je historicky rozšířen ve všech kulturách a společnostech. Nelidskost tohoto fenoménu na světové úrovni se stává ještě závažnější a skandálnější v církvi, protože je v protikladu k její morální autoritě a její etické věrohodnosti. Chtěl bych zde zdůraznit, že kdyby se v církvi objevilo i jedno jediné zneužití, jež je samo o sobě monstrózní, bude s takovým případem naloženo s maximální vážností.“

Papež František: Promluva na závěr setkání o ochraně nezletilých, 24. 2. 2019. Celý text promluvy naleznete zde.

 

 

 

 

 

Pin It