Biskupství je úřad, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání, což je především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Jiné označení pro úřad biskupství je biskupská kurie. Pro zajištění povinností vyplývajících z církevních i světských zákonů jmenuje biskup osoby do jednotlivých úřadů biskupské kurie. Náplní práce biskupství je každodenní starost o fungování a rozvoj života diecéze. Biskupství dohlíží na vedení farností, zajišťuje podporu duchovních při výkonu služby, zabezpečuje správu a obnovu církevního majetku potřebného k vlastní činnosti, vede potřebnou administrativu. Nedílnou součástí biskupství jsou pastorační centra, která připravují aktivity zaměřené na pastoraci dětí, mládeže, rodin a sociální problematiku. Biskupství je rovněž zřizovatelem škol a školských zařízení a Diecézní charity ostravsko-opavské.

biskupstv03

Pin It