Public Relations (PR) je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. V případě Biskupství ostravsko-opavského jde o vytváření prostředí komunikace a dialogu uvnitř diecéze. Připravujeme pro čtenáře v diecézi zpravodaj OKNO, internetové stránky biskupství www.doo.cz a spolupracujeme s katolickými médii a tiskovým střediskem České biskupské konference.

Aktivity PR oddělení biskupství směřují také k široké veřejnosti prostřednictvím regionálních médií. Tiskové zprávy jsou podkladem pro regionální periodika, rádia, televize a internetové zpravodaje, jež informují o aktuálním dění v ostravsko-opavské diecézi. Telefonní kontakt na pracovníky Public relations je 596116522.

Pin It