Snahy o zřízení samostatného biskupství na území Slezska se datují již od roku 1742 z doby vlády pruského krále Bedřicha II. Později se o totéž snažila císařovna Marie Terezie, ale toto úsilí ani tehdy, ani za První republiky nebylo korunováno úspěchem. Teprve konec 20. století přinesl změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze. Vznikem biskupství v Ostravě se v roce 1996 začala psát historie nové církevní instituce. Celá staletí byly farnosti od Bílé Vody až po Hrčavu součástí různých církevních uspořádání – podle toho, jak určovaly dějiny staré více než tisíc let.

listinabula3

 

Historický přehled

973 - Slezsko církevně přiřazeno k biskupství pražskému jeho zakládací listinou.

1000 - Vznik biskupství ve Vratislavi s církevní správou Těšínska

1742 - Bedřich II. se zmocnil Slezska, které bylo rozděleno mezi Rakousko a Prusko. Církevní hranice vratislavského biskupství však zůstaly nedotčeny. Od té doby se datují snahy o zřízení samostatného slezského biskupství.

1776 - Žádost Marie Terezie papeži Piu VI. o zřízení arcibiskupství v Olomouci a biskupství v Brně a v Opavě. 5. prosince byly vydány příslušné papežské buly. Ze zřízení biskupství v Opavě sešlo pro finanční a hospodářské důvody. Otázka zřízení samostatného biskupství českého Slezska ožila v následujícím období nejvíce v letech 1818, 1868 a 1928. Nikdy však nedošlo k jeho ustavení.

1947 - Zřízena Apoštolská administratura v Českém Těšíně papežem Piem XII. Československá část vratislavské arcidiecéze byla vyjmuta z pravomoci vratislavského biskupa a podřízena přímo Svatému stolci.

1977 - Apoštolská administratura v Českém Těšíně zrušena a její území připojeno k arcidiecézi olomoucké.

1995 - Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požádal 7. listopadu Svatý stolec o vyčlenění ostravsko-opavské diecéze.

1996 - Dne 30. 5. 1996 papež Jan Pavel II. vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a zřídil tímto dnem bulou „Ad christefidelium spirituali" novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Prvním biskupem byl jmenován dosavadní pražský světící biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Do úřadu byl slavnostně uveden 31. 8. v katedrále Božského Spasitele.

1998 - Zahájena stavba budovy ostravsko-opavského biskupství poblíž kostela svatého Václava v centru Ostravy.

2000 - Nová budova biskupství na Kostelním náměstí v centrum Ostravy byla dne 11. 2. slavnostně uvedena do provozu.

Pin It