biskupfotoMons. František Václav Lobkowicz, OPraem, se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Pochází z českého šlechtického rodu, z pěti dětí, nejmladší bratr Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá.

Maturitu složil v r. 1966 na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10. 8. 1972, tajně složil slavné řeholní sliby. V letech 1968–1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Vysvěcen na kněze byl v Praze 15. 8. 1972 kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972–1974 vykonával vojenskou službu, po návratu nemohl půl roku vykonávat kněžskou službu pro neudělení tzv. státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven mimo domovskou diecézi. Jako kaplan působil v olomoucké arcidiecézi ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava-Mariánské Hory.

Od r. 1990 je čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992–2001 byl apoštolským delegátem pro rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.

Dne 30. 5. 1996 byla bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali" zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996.

Od r. 2005 Duchovním velkopřevorem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

V současné době je členem Stálé rady České biskupské konference, členem komise pro katolickou výchovu, v níž je mu svěřena oblast církevního školství. Je také ústředním duchovním rádcem Českého Junáka.

Zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 v Městské nemocnici v Ostravě. Pohřeb v sobotu 26. února 2022. 

Pin It