Zajišťuje rozpočtování, financování, účetní záležitosti, daňové záležitosti, personální a mzdové záležitosti. Sleduje změny obecně platných právních předpisů v ekonomické oblasti a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti. Zajišťuje vedení účetnictví a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob v jednotlivých farnostech, poskytuje farnostem poradenství v oblasti daní, financování, personální a mzdové agendy. Zpracovává komplexní agendu mezd a sociálního a zdravotního pojištění. Zabezpečuje veškerou personální agendu zaměstnanců biskupství. Odbor řídí diecézní ekonom.

 

Pin It