Ostravsko-opavská diecéze je součástí římskokatolické církve, jejíž hlavním představitelem ve světě je papež František. Tato světová církev se organizačně člení na tzv. místní církve, jež se označují jako diecéze. Správním centrem ostravsko-opavské diecéze je Biskupství ostravsko-opavské. Popis vnitřní struktury najdete v rubrice Biskupství, kontakty na jednotlivé farnosti ostravsko-opavské diecéze najdete v tzv. Katalogu diecéze.

senioi01

Církev se ve společnosti projevuje několika viditelnými způsoby, které vycházejí z jejího hlavního poslání: umožnit všem lidem, kteří o to mají zájem, setkat se s Bohem a uvést je do života s Ním a do života v církvi. Toto poslání se označuje jako pastorace. Hlavními projevy života církve jsou: služba vedení společenství (koinonia), slavení života s Bohem (liturgie), služba potřebným (diakonie, charita) služba hlásání (kérygma). Tato nabídka by měla být dosažitelná v každé farnosti, to je v každém místě, kde žijí a scházejí se křesťané, a tak „zviditelňují“ a „zpřítomňují“ živou církev a její poslání.

Pin It