Opava – Léta chátrající kostel sv. Janů v Opavě, který patří k nejstarším památkám ve městě, má velkou naději na záchranu. V letošním roce založený spolek s názvem Kostel sv. Janů z. s. usiluje o jeho záchranu. Filiální kostel farnosti sv. Ducha bude ve středu 17. listopadu formálně předán darovací smlouvou spolku, který má připravený projekt na jeho obnovu a využití. Stane se tak po mši svaté, kterou bude v 15.30 hodin sloužit apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David.


KostelSvJanuJaro


Předseda spolku Kostel sv. Janů z. s., Dalibor Halátek před kostelem sv. Janů v Opavě.

Foto: https://www.facebook.com/kostelsvjanu/


Kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi založil opavský Přemyslovec Mikuláš II. Opavský. Dříve byl součástí městské zástavby a patřil k centru města. Dnes stojí na ostrůvku uprostřed rušné křižovatky nedaleko nádraží Opava-Východ. Dlouhá léta byl veřejnosti nepřístupný a po jeho návratu církvi bylo jeho využití k bohoslužbám minimální. Zub času se zakousl do zdí kostela, stropu i střechy a bez investic hrozil jeho zánik. Vrátit kostelu jeho původní krásu se pokouší už několik měsíců spolek Kostel sv. Janů, který je úzce spjat s festivalem Hradecký slunovrat.

Účelem spolku je oprava a správa kostela sv. Janů v Opavě a jeho okolí. Podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti obnovy kulturního dědictví, vzdělávání, kultury a nových technologií; osvětová činnost, vzdělávání, liturgický provoz a zajištění financování a podpory fungování kostela. V posledních měsících se již některé aktivity podařilo realizovat. Sbírka přes dárcovskou platformu HitHit přinesla první finance na opravu vstupní historické brány do areálu ke kostelu. Členové spolku zapojili kostel do Noci kostelů 2021 a připravili řadu dalších kulturních akcí a přednášek.

V kostele se také po dlouhých deseti letech sloužila mše svatá, kterou na závěr festivalu Hradecký slunovrat celebroval 1. července vojenský kaplan P. Kamil Vícha. V den výročí Sametové revoluce, který je slaven jako státní svátek „Boj za svobodu a demokracii“, bude v kostele sv. Janů celebrovat mši svatou biskup Martin David. Po jejím ukončení proběhne podpis darovací smlouvy, čímž formálně přejde vlastnictví kostela z farnosti sv. Ducha na spolek Kostel sv. Janů.

Více o projektu na https://www.kostelsvatychjanu.cz/ a https://www.facebook.com/kostelsvjanu/

 Foto: Kostel sv. Janů z. s. 

Pin It