Ostrava – Dobro nezastaví ani pandemie. Počtvrté se povedlo předat Mikulášskou nadílku na Ukrajině a s ní i kousek radosti dětem, které nemají tolik štěstí a vyrůstají v oblastech poznamenaných válkou a chudobou. Díky rekordní štědrosti dárců bylo navíc možné obdarovat třikrát více dětí. 


10 let Oleh si pl jzdn kolo foto archiv SHPaRS


„I naši činnost poznamenalo v uplynulém roce šíření onemocnění covid-19. Hranice se uzavřely a některé projekty jsme museli hodně přizpůsobit novým podmínkám, vše co šlo, jsme převedli do online prostoru,“ vysvětluje změny Miroslav Hodeček, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, prostřednictvím kterého pomáhá Diecézní charita ostravsko-opavská na Ukrajině a v Moldavsku. „Situace zasáhla také do příprav Mikulášské nadílky. Běžně bychom před koncem roku od českých dárců přebírali dárečky pro konkrétní děti, ale protože bychom je s obtížemi dostávali na ukrajinskou stranu, rozhodli jsme se poprvé zorganizovat pouze finanční sbírku. O to více nás překvapila štědrost českých dárců, kteří neváhali přispět dětem a pomohli nám tak splnit jejich přání. Za to jim patří obrovské poděkování,“ říká Miroslav Hodeček.

Celkem dárci podpořili Mikulášskou nadílku částkou 235 860 Kč. Původní databázi, ve které bylo 50 potřebných dětí, proto bylo možné rozšířit o dalších 100 dětí a navíc pomoci jedné rodině v nouzi. Dárky se rozdávaly na východě Ukrajiny, která je zasažena stále probíhajícím ozbrojeným konfliktem a v nově vytipovaném Žytomyrském regionu. „Tuto velmi chudou oblast nedaleko nechvalně známého Černobylu jsme vybrali na základě našich osobních návštěv, kdy jsme viděli, v jak hrozných podmínkách některé rodiny s dětmi žijí. Proto jsme se rozhodli tady pomáhat prostřednictvím našeho projektu Adopce na dálku a navíc zařadit do nadílky ty nejchudší děti,“ vysvětluje novinky Miroslav Hodeček.

Nákup a předání dárečků probíhalo kolem svátku sv. Mikuláše, který se na Ukrajině slaví 19. prosince prostřednictvím ukrajinských partnerů z Caritas Mariupol a Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny, se kterými středisko dlouhodobě spolupracuje. V Žytomyrské oblasti naši partneři z unie dobrovolníků rozdali dárečky dětem ve vesnicích Velidniki, Pidvelidniki, Zaboloti, Pokaliv, Poliske, Koptivšina, Čerevky, Zalužne. Na východě Ukrajiny v Donětské oblasti kolegové z Caritas Mariupol obdarovali děti z Mariupole, Priazovskeho, Starohnativky a z Hranitného.

Všechna přání, o která si děti napsala sv. Mikuláši, se podařilo díky českým dárcům splnit. Balíčky obsahovaly panenky, autíčka na ovládání, hry, knížky, jízdní kola, sladkosti, boty, bundy, ale i telefony nebo tablety, které jsou nyní velmi potřebné, aby děti mohly pokračovat ve studiu i při distanční výuce. 

Poděkování do České republiky posílá také Valerije Harmaš, projektová koordinátorka z Charity Mariupol, která spolu se svými kolegy předala mikulášské balíčky dětem na východní Ukrajině: "Díky Diecézní charitě ostravsko-opavské a také štědrosti vás, českých dárců, jsme mohli obdarovat mnohem více dětí, než jsme plánovali. Tradice rozdávání dárků pro děti nám každý rok dává příležitost být takovými malými pomocníky svatého Mikuláše. Pro náš tým je to možnost jak přinést dětem radost a dát jim přesně to, co si přály a o čem snily. Rozdávání bylo výjimečné také proto, že se děti kvůli karanténním omezením letos nemohly zúčastnit žádných mikulášských a prázdninových akcí, a tak pro ně byla naše mikulášská návštěva velmi radostně přijímána přímo u nich doma. Dětské emoce byly velmi silné a velkou radost projevili také jejich rodiče. Děti s radostí ukazovaly dárky všem okolo, dělily se o sladkosti a některé ihned začaly jezdit na kolech, přestože byly ještě uvnitř. Tento rok Den sv. Mikuláše přinesl dětem a rodičům spoustu radosti. Upřímně děkuji za sváteční zázraky pro děti z východní Ukrajiny!"

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytuje zdravotní a sociální služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka od roku 1997. Bez ohledu na věk, vyznání nebo původ pomáhá místním lidem prostřednictvím 18 oblastních Charit ve více než 160 zařízeních.

V rámci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce realizuje projekty na Ukrajině a v Moldavsku. Podporuje zde děti i seniory v projektech Adopce na dálku a Důstojný život, angažuje se v pomoci obětem válečného konfliktu (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc), aj. Na Ukrajině působí 15. rokem.

Pin It