Radhošť – V sobotu 15. září proběhne v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti děkovná pouť u příležitosti 120 let od jejího posvěcení, jež se konalo v roce 1898. Mši sv. bude ve 13.00 sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

 

Myšlenka vystavět na vrcholku Radhoště kapli zrála několik let, až konečně roku 1888 daroval hrabě Kinský na stavbu kaple potřebný pozemek a zdivo. Dalších letech probíhala sbírka, jejíž výtěžek se přidal ke sbírkám, které probíhaly v letech předchozích. V roce 1896 pak byl položen základní kámen (5. července) a 11. září 1898 mohl tehdejší olomoucký arcibiskup Theodor Kohn hotovou kapli vysvětit. Byla zasvěcena moravským věrozvěstům.

Kaple spadá pod duchovní správu farnosti Frenštát pod Radhoštěm, od r. 1905 o ni pečuje Matice Radhošťská (1951–1994, kdy byla Matice komunistickým režimem zrušena).

Za 120 let existence této kaple, v níž probíhají od července do září poutě, věřící poděkují v sobotu 15. 9. při poutní mši sv., kterou bude ve 13.00 sloužit olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

Více o kapli zde.

Ilustrační foto převzato ze strábek Matice Radhošťské.

Pin It