Těšínské Slezsko – V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“ došlo k digitalizaci 22 dřevěných kostelů či kaplí nacházejících se v těšínském Slezsku po obou stranách hranic. Díky tomuto společnému podniku Muzea Těšínska z Českého Těšína a polského Muzea Śląska Cieszyńskiego sídlícího v Cieszyně je tak možné absolvovat unikátní virtuální prohlídku těchto sakrálních staveb.

 

 

Jedenáct českých a jedenáct polských dřevěných kostelíků a kaplí je definitvně zpřístupněno virtuálně, a to jak jejich exteriér, tak i interiér. Po úvodní listopadové prezentaci dospěli pracovníci obou muzeí ke konečné verzi, takže na stránkách Muzea Śląska Cieszyńskiego může odteď každý procházet vnitřkem 22 svatyň, jež spojuje materiál, z něhož jsou vystavěny – dřevo.

Ke každé stavbě je pořízen i text v českém jazyce přibližující její historii a zvláštnosti, nechybí ani GPS lokalizace. Virtuální návštěvník si tak může dřevěné svatyně obejít ze všech stran, příp. si nerušeně prohlížet jejich oltáře či obrazy a sochy, vyjma vyhořelého kostelíka v Gutech, který pracovníci muzeí nestačili nasnímat. O možnost projít se virtuálně tímto kostelíkem však nikdo nepřijde, lze tak učinit zde.

Nejstarší stavby se nacházejí na české straně hranic. Poté co vloni v srpnu skončil v plamenech kostel v Gutech, je nyní nejstarším kostelík v Nýdku z r. 1576. Na polské straně je nejstarší ten z Bielowicka z r. 1701. V Polsku se ale mohou těšit nejcennějším artefaktem, a sice fragmentem renesančního oltáře, který se nachází v kapli ve Wisle pocházející z poč. 20. stol., kam byl přenesen z kostela z Bystřice. Čtyři z polských kostelů byly na stávající místo přeneseny v průběhu času odjinud.

Virtuálně si na těchto stránkách můžete prohlédnout těchto 22 kostelů či kaplí:

Česká republika: Bystřice, Guty, Hrčava, Dolní Marklovice, Nýdek, Albrechtice, Prašivá, Řepiště, Sedliště, Staré Hamry-Gruň a Lískovec-Hájek.

Polsko: Andziołówka, Bielowicko, Kaczyce, Kończyce Wielke, Kubalonka, Mlaskawka, Nierodzim, Stecówka, Czarne (Wiśla), Wiśla Głębca a Zamarski.

K digitalizaci dřevěných kostelů dochází v rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ilustrační foto: kostel na Gruni, převzato z farních stránek farnosti Ostravice.

Libor Rösner

 

Pin It