České Budějovice – Bakalářské a magisterské a doktorandské obory nabízí Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studium katolické teologie je na fakultě možné v denní (prezenční) i dálkové (kombinované) formě. Dálkové studium probíhá zpravidla v sobotu.

Teologická fakulta přijímá pro akademický rok 2018/2019 studenty ke studiu:

· bakalářského oboru Teologie

· navazujícího magisterského oboru Teologie

· navazujícího magisterského oboru Teologie služby (pro křesťany pracující v pomáhajících profesích – zdr. sestry, soc. pracovníky, učitele, apod.)

· navazujícího magisterského oboru Učitelství náboženství a etiky

· doktorského studijního oboru Teologie (pro absolventy studia sociální práce)

· dalších bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Filosofie, Sociální práce a Vychovatelství.

Studium katolické teologie je na naší fakultě možné v denní (prezenční) i dálkové (kombinované) formě. Dálkové studium probíhá zpravidla v sobotu.

Do bakalářských a magisterských studijních programů je možné podat přihlášku do 31. března 2018, do doktorských studijních programů do 30. 4. 2018. Přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských studijních programů se budou konat 11. - 15. 6. 2018, do doktorských studijních programů 19. 6. 2018.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty www.tf.jcu.cz v sekci „Studium“, popřípadě je možné zavolat na studijní oddělení, tel. +420 389 033 504.

Foto: http://www.tf.jcu.cz/