Česká biskupská konference má zastoupení v Odboru duchovní výchovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR, jehož posláním je naplňování prvního skautského principu – odpovědnosti k Bohu a duchovní dimenzi člověka. Ústředním duchovním rádcem Junáka je za římskokatolickou církev biskup František Václav Lobkowicz.

V ostravsko-opavské diecézi je duchovním vedením skautů a skautek pověřen diecézní duchovní rádce skautů P. ThLic. Petr Smolek.

SkautiIvancenaBiskup