Senioři

Již několik let se setkáváme pravidelně jednou za měsíc v Ostravě na biskupství nad Božím slovem. Setkání Lectio divina vede P. Roman Janáč, kaplan pro seniory.

Jak tato setkání probíhají?Po úvodní modlitbě čteme úryvek z Bible, většinou evnagelium z toho dne, následuje krátké vysvětlení a potom máme možnost vzájemného sdílení, dotazů apod. Často čteme také několik různých překladů a pak o nich hovoříme. Setkání zakončíme společnou modlitbou. Každé setkání  je velkým obohacením, protože biblický úryvek začneme vnímat úplně jinak. Je nám bližší a lépe mu porozumíme.

Srdečně zveme všechny zájemce o hlubší poznání Božího slova dne 17. 10. od 9 hodin na biskusptví v Ostravě. Setkání trvá cca 60 minut a není třeba se hlásit dopředu. Vezměte si s sebou Nový zákon.


 

Srdečně zveme na podzimní duchovní obnovu na téma: Sedm slov z kříže. Obnovu vede kaplan pro seniory P. Roman Janáč CSsR.

Začátek v pondělí 22. 10. 2018 v 9. 30 hod., závěr ve středu 24. 10. 2018 kolem 14.00 hod.
Program:
mše svaté, přednášky, rozhovory, svátost smíření, svátost nemocných, ztišení, odpočinek …
Cena: 900,- Kč (ubytování, plná penze) platba na místě
S sebou si vezměte: poznámkový blok a psací potřeby, přezůvky, věci osobní potřeby, léky, které užíváte…
Spaní v postelích s lůžkovinami. V objektu je kaple. Parkování je možné v areálu centra. Cílová stanice vlaku je Frýdlant n. Ostravicí.
Je možné zajistit odvoz od nádraží (domluvit se předem).
Můžete se účastnit programu i bez ubytování, nutno domluvit při přihlášení.Cena bez ubytování za celou duchovní obnovu činí 400,-Kč.
Přihlášky a bližší informace do 15. 10. 2018
M. Göttlicherová, tel. 731 534 062, L. Kaňoková


 

Ve čtvrtek 11. října2018 v 9. 15 hod. bude zahájen mší svatou v kostele sv. Václava v Ostravě další ročník Akademie pro třetí věk.

Po mši sv. bude následovat přednáška ThDr. Josefa Hromádky na téma Paniku a strach dnešního světa překonává křesťanská naděje. Všichni jste srdečně zváni.


 

Ve středu 26. září se bazilika Navštívení Panny Marie začala už od rána plnit poutníky – převážně seniory, kteří zde připutovali z různých koutů diecéze na svou již 4. pouť seniorů. Přijeli a přišli zde poutníci z Ostravy, Kravař, Havířova, Hlučína, Fulneku, Krnova, Jablunkova a dalších míst. Nechyběli i místní senioři.

Mši svatou celebroval kaplan pro seniory otec Roman Janáč spolu s dalšími třemi kněžími, kteří přijeli se svými seniory.

Po mši svaté nám místní průvodce bazilikou přiblížil historii tohoto poutního místa. Účastníci pouti se poté přesunuli na frýdecký zámek, kde je čekalo občerstvení a další program. Hosty byli manželé Ivana a Jan Zajíčkovi, kteří si připravili přednášku na téma „Co od nás očekávají naše děti a vnoučata“. Přednáška byla velice zajímavá a praktická. Přednášející hovořili o tom, jak je důležité pěstovat dobré vztahy mezi generacemi, zamýšleli se nad tím, jak můžeme my  - starší generace – prarodiče – komunikovat s mladými a vnoučaty, ale také nad tím, co můžeme my sami dělat pro sebe ve vyšším věku.

Závěr pouti patřil Dětskému folklórnímu souboru Ostravička, který měl připraveno pásmo písni a tanců.

Co říci na závěr? Těšíme se opět za rok na viděnou – ale v Ostravě.


 

Prázdniny se blíží ke konci a brzy začne školní rok nejen pro děti a studenty, ale také pro seniory. Je pro vás připravena celá řada aktivit a programů. Stačí jen si vybrat.

Na měsíc září jsou připraveny tyto akce:

4. září od 9 hodin proběhne na biskupství setkání Klubu aktivních seniorů, tentokrát s tématem "Bylinková zahrádka".

6. září od 9 hodin na biskupství se setkají animátoři farních společenství seniorů. Na programu bude mše svatá, přednáška P. ThLic. Petra Smolka a následovat bude distribuce nových pracovních materiálů pro školní rok 2018-19. Tématem jsou "Ježíšova podobenství". Animátoři a jejich přátelé se seznámí s novými materiály a naučí se s nimi pracovat.

12. září od 9 hodin se usktuteční setkávání nad biblickými texty Lectio divina. Zveme všechny, kdo chtějí lépe pochopit biblické texty. S sebou si vezměte Nový zákon. Setkání vede kaplan pro seniory P. Roman Janáč CSsR.

13. září se můžete těšit na vycházku na překrásný zámek Raduň. Bližší informace budou dodány později.

20. září proběhne od 9 hodin na biskupství již tradiční Den s Biblí, letos s tématem "Mládež v Bibli". Setkání povedou P. Doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla, a PhDr. Marie Klašková. Na programu bude mše svatá a následovat bude praktická práce s vybranými biblickými texty.

26. září srdečně zveme na 4. pouť seniorů, tentokrát do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Na programu bude od 9. 30 hodin mše svatá, další program bude na zámku ve Frýdku: přednáška manželů Zajíčkových na téma "Co potřebují naše děti a vnoučata". Na závěr se můžete těšit na vystoupení Dětského folklorního souboru Ostravička. Přihlášky do 21. září na těchto kontaktech: M. Göttlicherová, tel. 731534062, nebo L. Kaňoková, tel. 734876497.


V časopisu OKNO došlo k chybě, za kterou se omlouváme.Ve čtvrtek 14. června od 9 hodin srdečně zveme na závěrečnou přednášku na téma: "Žehnejte a neproklínejte", kterou připravil P. PaedDr. Marcel Puvák. Po přednášce cca od 11 hodin budeme společně slavit děkovnou mši svatou v kostele sv. Václava. Na závěr budou účastníkům předány pamětní listy. Těšíme se na společné setkání.


 

V úterý 29. května v 9 hodin se v kostele sv. Václava v Ostravě sešli senioři z různých koutů diecéze, aby slavili mši svatou na zahájení již 11. diecézního setkání seniorů. Mši svatou celebroval otec biskup František spolu s kaplanem pro seniory P. Romanem Janáčem, P. Janem Vechetou a hostem P. Romanem Kubínem z Brna.

Po mši sv. se všech 85 účastníků odebralo na biskupství, kde již čekalo občerstvení. Během této přestávky se mohli senioři nejen občerstvit, ale také si popovídat.

Hostem setkání byl P. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi. Ve své přednášce se zaměřil především na mezigenerační vztahy. Hovořil o vztazích mladých a starších v rodině i ve společnosti. Zdůraznil, jak je důležité se vzájemně chápat a pracovat na dobrých vztazích.

Závěr diecézního setkání patřil studentům z biskupského gymnázia z Ostravy-Poruby. Připravili si pásmo písní, které bylo proloženo biblickými citáty. Jejich vystoupení mělo velký úspěch, mnozí účastníci zpívali spolu s nimi.

Co dodat na závěr? Setkání se vydařilo a můžeme se společně těšit na další zase za rok.


 

Ve čtvrtek 24.5. se senioři z naší diecéze vydali na vycházku do Fryčovic u Frýdku - Místku. Bohužel prohlídku kostela museli oželet kvůli výměně kostelních oken. Putovali do obory Sovinec. Zdejší pan starosta jim popovídal o vzniku obory a o jejích zajímavostech. Následovala procházka krásnou přírodou, byl to přímo balzám na nervy. Cestou sledovali účastníci tabule, kde se mohli blíže dovědět o zvířatech a také o rostlinách ve zdejší oboře. Zvířátka byla sice schovaná, ale i tak to byla velice příjemná procházka. Po dobrém obědě se senioři vydali na zpáteční cestu k domovu.Škoda jen, že nebyla větší účast. Tak snad příště.


 

Zveme všechny seniory a jejich přátele na tradiční, již 11. diecézní setkání seniorů v Ostravě, které se koná v úterý 29. 5. 2018 v budobě biskupství ostravsko-opavského.

Nezapomeňte, že setkání začíná mší sv. v kostele sv. Václava v 9:00 hodin!

Program a podrobnosti jsou uvedeny na plakátu, vytvořeném pro toto setkání.


 

Seniorům se v diecézi věnuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Pro seniory a střední věk nabízíme programy v těchto oblastech: duchovní, vzdělávací (Akademie pro třetí věk, diecézní setkání seniorů), volnočasové (vycházky, tvořivá činnost), aktivizační (Kluby aktivních seniorů) i mezigenerační.

Naším posláním je
- zkvalitnění života seniorů
- aktivní zapojení do společnosti i církve
- vytváření společenství a vzájemné poznávání
- vzdělávání
- duchovní život
- posilování mezigeneračních vztahů

Programy jsou určeny
- lidem středního a důchodového věku
- k společnému setkávání
- pro vzájemné povzbuzení a podporu
- pro příjemné strávení času se zajímavým programem

 

Kontakty:
Mgr. Marie Göttlicherová, mobil: 731 534 062, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Ludmila Kaňoková, mobil: 734 876 497, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa kanceláře:
Biskupství ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu a sociální péči, Sadová 606, 738 01 Frýdek - Místek


 

Ostrava - Pravidelné setkání Klubu aktivních seniorů v březnu. Téma březnového setkání bylo Josef Lada a jeho sedmičky.