Krnov-Cvilín – Dominanta Krnovska, barokní poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně bude od 29. 6. do 30. 8. součástí prázdninové hry DÉČKA. Chrám, jenž je celé letní prázdniny každý den od 10. do 17.00 a v neděli od 11.00 do 17.00 otevřený v rámci Otevřených chrámů, se tak stane cílem mnoha rodin s dětmi z celé České republiky, které se do hry České televize zapojí.

Dobře viditelná samolepka dětské soutěže Zápas století bude důkazem, že právě zde, na Předním cvilínském vrchu se nachází místo, které stojí za navštívení a kde mohou děti pomoci zachránit DÉČKO.

Cvilín Déčko pdf page 001

Na Cvilíně budou pro děti připravené letáky s hesly, která děti mají získávat, Tréninkový deník, v němž rodina najde další dobrovolné úkoly ke splnění a jako dárek samolepky. Přidanou hodnotou výletu je, že si návštěvník může zdarma, díky projektu Otevřené chrámy, projít kostel s průvodcem, který mu připomene historii i současnost poutního místa, na kterém působí řád minoritů. „Je to pro nás čest, že se do soutěže dostal právě náš poutní kostel,“ netají se minorita P. Sebastian Gruca, OFMConv.

Poutní tradice Cvilína

Poutní tradice Cvilína sahá do počátku 17. století, kdy kvůli obrazu Matky Boží Cvilínské od Heinricha Teubera, přicházeli stovky procesí a s několika přerušeními trvá dodnes.

ČERVENEC
  5. 7.    Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10.00.
14. 7.    Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00.
21. 7.    Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00, po mši požehnání dopravních prostředků.

SRPEN
  2. 8.    Pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule, mše sv. v 10.00.
10. 8.    Pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho, v 11.00 křížová cesta, ve 12.00 mše sv.
11. 8.    Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00. Po mši sv. v 10.00 adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
18. 8.    Pouť ke cti Panny Marie Královny, mše sv. v 8.00 a 10.00.

ZÁŘÍ
  8. 9.    Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00.

V září se bude konat také tzv. hlavní pouť 14.–15. 9., na které bude hlavním celebrantem a kazatelem P. Vojtěch Kodet OCarm.

Sobota 14. 9. – slavnost Povýšení Sv. kříže
15.00    korunka k Božímu milosrdenství
15.10    přednáška P. Vojtěcha Kodeta OCarm.
16.15    pobožnost křížové cesty
17.00    mše sv. s hlavním celebrantem P. Vojtěchem Kodetem OCarm., poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18.30    adorace Nejsvětější Svátosti
19.00    moderovaná adorace
20.00    svátostné požehnaní

Neděle 15. 9. – slavnost Panny Marie Sedmibolestné
8.00      Sedmibolestný růženec
8.30      mše sv. homilie P. Vojtěch Kodet OCarm.
10.00    Sedmibolestný růženec
10.30    hlavní mše sv. s celebrantem P. Vojtěchem Kodetem OCarm.
12.00    svátostné požehnání
15.00    mše sv. v polském jazyce

Pin It