Ruda u Rýmařova – Koordinátoři Noci kostelů z jednotlivých diecézí zhodnotili letošní ročník na zasedání v Rudě u Rýmařova. Poradu hostila poprvé ostravsko-opavská diecéze – konkrétně tamní Penzion U Křížové cesty, který patří k biskupským Apartmánům U Trojice.

img6028

Koordinátoři Noci kostelů se podívali do poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě. Foto: Adéla Pánek Hudečková / Člověk a Víra

Letošní ročník Noci kostelů přinesl v ČR rekordní počet přihlášených kostelů. „Pozorujeme, že mezi přihlášenými přibývá kostelů a kaplí, o které se starají obce a spolky,“ analyzuje Petra Dolíhalová z brněnského biskupství, která Noc kostelů koordinuje na národní úrovni.

Celková čísla mohou ohromit. „Zaznamenali jsme přes 420 tisíc návštěvnických vstupů na 1 850 místech,“ sčítá výsledky Dolíhalová. To je ale jen jedna část statistiky. „8 tisíc programů vytvářelo na 20 tisíc dobrovolníků. Když sečteme všechny účinkující, kteří při Noci kostelů vystoupili, dojdeme k číslu 35 tisíc osob, které se na Noci kostelů 2024 podílely,“ vyzdvihuje Petra Dolíhalová.

Dají se vysledovat nějaké trendy v programové skladbě? „Pozorujeme, že velký ohlas mají aktivity, při kterých mohou návštěvníci napsat Bohu vzkaz nebo slova modlitby. Místní se pak za pisatele mohou delší čas modlit. Lidé také stojí o přítomnost duchovního na Noci kostelů. Jsou rádi, když mohou s někým promluvit,“ vytyčuje Dolíhalová také jednu z priorit do budoucna. Koordinátoři za diecéze také na setkání v Rudě probírali, jak zdokonalit přesah Noci kostelů do běžného života. „Byli bychom rádi, aby se kostely otevíraly co nejčastěji. Určitým vzorem v tomto ohledu může být projekt Otevřené chrámy Biskupství ostravsko-opavského,“ zmiňuje Dolíhalová.

Pin It