Karviná – Spolek Stará Karviná uspořádal pietní akt u příležitosti 130 let od důlního neštěstí na karvinských dolech. Pozvání přijali zástupci hornických spolků s prapory, čestní hosté i veřejnost. Pietní akt se konal u nově zrestaurovaného památníku na hřbitově ve staré Karviné. Pomníku i zemřelým havířům požehnal o den dříve biskup Martin David.

pamatnik
Tereza Ondruszová

14. června 1894 došlo na třech karvinských dolech Františka, Hlubina a Jan k největšímu důlnímu neštěstí v celé slezské uhlené pánvi, včetně její polské části. V důsledku této katastrofy zemřelo 235 havířů a záchranářů. Tato událost sice významným způsobem přispěla ke zlepšení bezpečnosti v dolech, avšak sociální důsledky tragédie se projevovaly i v následné generaci.

U příležitosti 130 let od tohoto neštěstí uspořádal spolek Stará Karviná v sobotu 15. června 2024 pietní akt. V 10:00 se v kostele sv. Petra z Alkantary konala ekumenická bohoslužba, kterou sloužil David Kantor, farní vikář ŘKF Karviná, Emil Macura, pastor SCEAV Karviná a Niki Otisková, farářka CČSH Orlová, Doubrava, Karviná. Po bohoslužbě se všichni, tedy orchestr, zástupci hornické obce s prapory, pozvaní hosté a veřejnost vydali na nedaleký hřbitov k památníku důlního neštěstí. V úvodní části pietního aktu seznámil Jan Polakovič, člen spolku Stará Karviná, všechny přítomné s průběhem událostí 14. a 15. června 1894. Dále zazněly hornické smuteční skladby a proslovy hostů: Emila Macury, Ing. Romana Sikory, generálního ředitele OKD a Karin Lednické, autorky trilogie Šikmý kostel. K minutě ticha se připojili sirénami také příslušníci HBZS Ostrava. Pietní akt byl zakončen položením květin u památníku a na hrobě Ing. Celestyna Racka, velitele záchranných prací při důlním neštěstí v roce 1894.

Jak říká Tereza Ondruszová, předsedkyně spolku: „I když toto neštěstí přispělo ke zlepšení podmínek v dolech, patří ke smutné historii našeho regionu. Je naší povinností nezapomenout nejen na zemřelé havíře, ale také na ty, kdo po nich zůstali a museli nějak dál žít. Tyto události výrazně přispívaly k utváření povahy našeho regionu.“

Letošní pietní akt se konal u pomníku obětem důlního neštěstí, který se nachází na hřbitově ve staré Karviné. Zdevastovaný pomník byl nedávno pečlivě zrestaurován do původní podoby, kterou mu v roce 1894 dal hrabě Larisch, vlastník šachet, na nichž k tragédii došlo. Na restaurování se podíleli Jakub Gajda, Vít Orel, Jan Šnéberger, Dalibor Halátek, Roman Sikora a Jiří Sikora. Veškeré finanční náklady spojené s renovací pomníku uhradila spisovatelka Karin Lednická.

Odpoledne pořádal spolek pro veřejnost komentovanou procházku zaniklou Karvinou, jejímž cílem byla mimo jiné kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova postavená nad místem prvního výbuchu. Zde byla zapálena svíce.

Tiskovou zprávu zaslal spolek Stará Karviná, z. s.

bohoslužba
Tereza Ondruszová

Pin It