Diecéze – Tuto neděli 16. 6. proběhne ve všech kostelích druhá celodiecézní sbírka pro Centrum pro rodinu a sociální péči. Finance jsou určeny na přestavbu nového sídla organizace, která tak přestěhuje své služby pro rodiny a lidi s postižením do centra Ostravy k městské nemocnici. V přímém přenosu bude také Televize Noe vysílat ze své kaple od 10.30 mši svatou za Centrum pro rodinu s biskupských vikářem pro pastoraci P. Danielem Víchou.   

CPR

„Pečujeme o vztahy a rodiny a pomáháme zvládnout život lidem se zdravotním postižením,“ představuje organizaci specialista PR Radka Moricová. Centrum pro rodinu nabízí několik desítek programů pro celou rodinu od školské prevence, příprav na manželství až po aktivity pro seniory a tvoří tak nedílnou součást pastorace v diecézi. Své služby nabízí také lidem se zdravotním postižením a pečujícím. Využívá je téměř 400 klientů. Nový dům je nutností z několika důvodů – za třicetiletou činnost organizace se jeho služby rozrostly natolik, že jim je stávající budova „malá“, a navíc padlo rozhodnutí o jejím zbourání a výstavbě nové části kampusu lékařské fakulty. Pro Centrum se podařilo získat novou budovu poblíž nemocnice na Fifejdách.

„Rekonstrukce budovy byla zahájena v lednu 2024, všechny práce zatím postupují podle projektu a ukončení je plánováno na červen 2025,“ představuje aktuální dění na stavbě ředitel organizace Marek Schneider a pokračuje: „Momentálně probíhá první třetina rekonstrukce ve fázi hrubé stavby, při níž se projevuje reálný stav konstrukcí staré budovy, pocházející z budovatelských 50. let 20. století. Zde vždy hrozí nutnost dodatečných víceprací a nákladů. A na ty je třeba pamatovat už nyní. Velkou investicí bude jistě dovybavení interiéru budovy, které může být ze získané dotace pokryto jen částečně.  Celkově se tak zmíněné výdaje mohou vyšplhat přes 2 miliony korun. A ty se snažíme v současnosti získat, právě i prostřednictvím vyhlášené diecézní sbírky. Děkujeme všem, kteří se v neděli zapojí, vážíme se podpory opravdu každého věřícího. Také vás zveme ke sledování mše, při které budeme děkovat za vše dobré, co se událo, a prosit o požehnání do toho, co je před námi.“

Centrum pro rodinu nesložilo ruce do klína, ale hledá další cesty, jak peníze získat. Jeho posledním fundraisingovým počinem byl květnový benefiční koncert v ostravské katedrále, kde vystoupili Michal Žáček, LASH & GREY a Benda Quartet. „Rádi bychom ještě v samotném závěru rekonstrukce nové budovy, pravděpodobně v červnu 2025, připravili další benefiční koncert. Výtěžek bude věnován na pokrytí zmiňovaných víceprací. Ale především bude obrovským poděkováním všem, kteří nás po celou dobu podporovali a stali se tak součástí našeho díla,“ přibližuje plány Radka Moricová.

„Těší mě, že se loni v celodiecézní sbírce na podporu nového domu Centra pro rodinu vybralo 2 084 000 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli loni nebo se svým darem zapojí letos, chci poděkovat. Mám radost, že rekonstrukce zdárně postupuje a že vybrané prostředky podpoří toto dobré dílo,“ připojuje se k poděkování také biskup Martin David.

Pin It