Diecéze – Těm, kdo až dosud nevěděli, co během prvního červnového víkendu podniknout, určitě napoví tento článek s výčtem akcí, které proběhnou. Mohou vyrazit na pouť, na koncert, potažmo na fotbal.

Sobota 1. června nabízí všechny tyto možnosti, především je to však první sobota v měsíci, k jejichž dodržování vybídla sama Panna Maria fatimské pasáčky a skrze ně i nás.

V Jablunkově se 1. června uskuteční ministrantský fotbalový turnaj, kdy celý program zahájí v 8.00 mše sv. v kostele, kterou bude slavit generální vikář Mons. Jan Czudek.

Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí pořádá v sobotu 1. června již třetí pouť apoštolátu MARGARETKA, jejíž program naleznete zde.

Ve stejný den povede Gita Vyleťalová v Jeseníku duchovní obnovu pro ženy, a to od 9.30 do 17.00.

Od 10.00 pak proběhne v Místku biřmování, které bude udělovat biskup Martin David.

V kapli v Rusíně se koná pouť ke cti Navštívení Panny Marie, přičemž bohoslužba začíná v 16.00.

A od 18.00 vystoupí ve Velké Polomi na koncertě s názvem Stopy folklóru v barokní hudbě DUO SYCHA & DVOŘÁK.

 

Neděle 2. června bude především ve znamení poutí, ale i dalšího biřmování. Udílení této svátosti biskupem Martinem mohou být svědky ti, kdo v 9.00 zavítají do Ostravy-Radvanic.

Co se poutí týče, ty se budou konat jednak ke cti Božího Těla, jednak k Navštívení Panny Marie.

Božítělové (s následným Eucharistickým průvodem) prožijí v Jablunkově (od 9.00) a v Gutech (od 10.00).

Patrocinium Navštívení Panny Marie oslaví ve Lhotce (od 9.00), ve Ferdinandově (od 10.00), ve Městě Albrechticích (též od 10.00) a ve Vojkovicích (od 11.00).

V neposlední řadě jsou zde mše svaté s Božítělovými procesími, o nichž pojednává samostatný článek.

Na snímku nově vystavěný kostel Božího Těla v Gutech, kde 2. června proběhne pouť.

Pin It