Diecéze – Na čtvrtek 30. května připadá slavnost Těla a Krve Páně, přičemž někde ji přenášejí na neděli 2. června. Jsou s ní spojeny Eucharistické průvody, kdy věřící vycházejí ze svých kostelů ven v procesí s Nejsvětější Svátostí. Tak tomu bude i letos v těchto vybraných farnostech:

Krmelín. Průvod s Pánem Ježíšem bude následovat po mši svaté začínající ve čtvrtek 30. května v 16.45.

Karviná. Zde zahájí kněz znamením kříže bohoslužbu v 17.00 a poté povede procesí kolem kostela.

Bolatice. Liturgie v této farnosti hlučínského děkanátu započne též v 17.00 a procesí po jejím skončení zamíří ke kapli sv. Mikuláše.

Hať. Zde bude mít bohoslužba identický začátek a Eucharistický průvod po ní vyrazí do kostela v Darkovicích.

Opava. Oproti předchozímu případu nespojí Božítělové procesí po mši svaté se začátkem v 17.00 dvě obce, ale pouze dva kostely, a sice minoritský sv. Ducha a konkatedrálu.

Ostrava-Svinov a Ostrava-Třebovice. V těchto sousedících farnostech začíná liturgie ze slavnosti Božího Těla s následným Eucharistickým průvodem o půl hodiny později, tj. v 17.30. Svinovští se odeberou k venkovnímu oltáři, Třebovičtí do ulic města.

Moravská Ostrava. Eucharistického procesí se může zúčastnit i ten, kdo zavítá do katedrály, kde po mši svaté začínající v 18.00 vyjde do kostela sv. Václava a povede ho biskup Martin David.

Ostrava-Stará Bělá. Rovněž tady začíná mše svatá spojená s Božítělovým průvodem s Nejsvětější Svátosti v 18.00.

Ostrava-Zábřeh. To je další ostravská farnost hlásící zahájení čtvrteční mše svaté v 18.00 s tím, že následný Eucharistický průvod projde kolem kostela.

Frenštát pod Radhoštěm. Pamatovat na to, že slavnost Těla a Krve Páně je slavností s doporučenou účastí na mši svaté, budou v 18.00 také v neostravských farnostech, jako třeba na jihovýchodě novojičínského děkanátu, kde po závěrečném „Bohu díky“ obkrouží ve slavnostním procesí kostel sv. Jan Křtitele.

Cvilín. A bude to i tento poutní chrám, který po bohoslužbě se začátkem stanoveným na 18.00 obejdou věřící ve slavnostním procesí.

Bílovec. Ve čtvrtek 30. května budou prožívat slavnost Božího Těla od 18.00 i v Bílovci.

Fulnek. Tak jako v nedalekém Fulneku, další farnosti bíloveckého děkanátu.

Kobeřice. A nezapomínejme na Kobeřice, kde se po bohoslužbě dá procesí směrem na Rohov.

Kozlovice. Čtvrteční procesí ke čtyřem oltářům po mši svaté zahájené v 18.00 avizuje na svých farních stránkách taktéž tato farnost.

 

Na neděli 2. června pak překládají slavnost Těla a Krve Páně tyto farnosti:

Hněvošice. Zde započne mše svatá s následným Eucharistickým průvodem v 7.00, místní farníci poté při procesí obejdou kostel.

Píšť. Mše svaté tady budou slouženy od 7.30 a 9.00, Božítělová procesí poté zamíří ke čtyřem oltářům v areálu křížové cesty.

Hradec nad Moravicí. Začátek Nejsvětější Oběti je zde stanoven taktéž na 7.30, v 8.40 následuje výstav a poté průvod ven z farního chrámu.

Strahovice. Do třetice jsou to Strahovice, kde začíná nedělní bohoslužba v 7.30 a kde na ni naváže procesí Božího Těla, jež z kostela sv. Augustina půjde ke kapli Panny Marie Schönstattské, načež se vrátí nazpátek.

Hnojník. Bohoslužba bude zahájena v 8.30. Ihned po ní se uskuteční Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům.

Nový Jičín. Zatímco v minulých letech spojovalo novojičínské procesí farní chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice, letos z důvodu rekonstrukce druhého jmenovaného bohostánku vyjde procesí po mši svaté začínající v 9.00 pouze na náměstí, načež se vrátí zpět.

Ostrava-Plesná. Na bohoslužbu se stejným začátkem naváže v této ostravské farnosti Eucharistický průvod kolem kostela.

Dolní Benešov. To v Dolním Benešově, kde oznámí příchod kněze zvonek u dveří sakristie též v 9.00, se vydají v procesí k oltářům na náměstí Cypriana Lelka.

Hukvaldy. Zámeckou zahradou povedou kroky účastníků Božítělového průvodu poté, co skončí mše svatá, která začne v 9.30.

Andělská Hora. S půl desátou je spjat začátek slavení Božího Těla taktéž v Andělské Hoře, farnosti bruntálského děkanátu, kde farníci i hosté obejdou po zakončení ve slavnostním procesí kostel.

Česká Ves. Tato farnost v našem výčtu zase reprezentuje děkanát jesenický. Rovněž kolem kostela budou věřící následovat Nejsvětější Svátost, a to po mši svaté začínající v 10.00.

Stěbořice. O přípravu Božítělových oltářů „na obvyklých místech“ prosí stěbořický farář své farníky, aby k nim mohli zamířit v procesí poté, co zakončí bohoslužbu zahájenou rovněž v 10.00.

Chuchelná. Na webu této farnosti pro změnu u bohoslužby začínající v 10.00 stojí: „Příští neděli slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Je zvykem dělat Eucharistický průvod. Chci pozvat všechny k této slavnosti, obzvláště děti. Půjdeme se společně modlit v prostředí naší vesnice. Oltáře jsou jako obvykle: kaplička u kostela, u paní Aleny Kamrádové, kaple u Ficnerů a u Žídků.“

Lichnov u Nového Jičína. Netradiční začátek bohoslužby – 10.10 – s navazujícím Božítělovým průvodem udává na svém webu farnost Lichnov u NJ.

Tichá. V neposlední řadě je to Tichá, kde v neděli budou slavit slavnost Těla a Krve Páně s následným procesím, a sice od 10.30.

 

Na závěr zmiňme dvě farnosti, kde se toto nedělní slavení Božího Těla snoubí s jejich patrociniem, tudíž i s poutí. V obou zakončí mši svatou Božítělový průvod.

Jsou to:

Jablunkov. Tady poutní mše svatá začne v 9.00.

Guty. Zde je začátek stanoven na 10.00.

 

Ilustarční foto převzato z webu jesenického děkanátu.

Pin It