Těrlicko – Starý kostel Nejsvětější Trojice v Těrlicku zatopila okolo roku 1960 přehrada. Když místní věřící hledali nové místo k bohoslužbám ve středu nově vzniklé obce, dostali se až k budově přístavby školy. Tu získala farnost do vlastnictví a vybudovala si v ní Duchovní centrum. Kapli požehnal ve středu 22. května biskup Martin.

terlicko 1

Duchovní centrum v Těrlicku vzniklo přestavbou bývalého hudebního sálu v přístavbě tamní školy. Foto: Jaromír Žvak

Po vzniku přehrady a výstavbě nového centra obce se těrlickým farním kostelem se stal chrám sv. Vavřince „na Kostelci“ na protějším břehu přehrady. Místní proto snili o kostele, který bude blíže vzniklé zástavbě. O novém kostele se v Těrlicku mluvilo už v období politického uvolnění na konci 60. let. Ani po Sametové revoluci se ale nový chrám nepodařilo vystavět. Objevila se ale alternativa v podobě Hudebního sálu, kde se místní začali scházet k bohoslužbám. „Farnost získala část školní budovy směnou za pozemek. Uvnitř vzniklo Duchovní centrum s kaplí,“ popisuje havířovský farář P. Petr Kříbek, který od loňského roku spravuje také Těrlicko.

V posledních letech farníci sál v Duchovním centru upravili podle návrhu architekta Ondřeje Žvaka na kapli, přidali nové lavice a vznikl nový oltář. „Chtěli jsme tuto přestavbu dotáhnout a nově vybavenou kapli požehnat při mši svaté s biskupem.“ Ta se uskutečnila ve středu 22. května. V tomto týdnu totiž byly dva významné svátky pro farnost. „Do oltáře jsme vložili ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera, který má památku 20. května. Kaple je navíc zasvěcená Nejsvětější Trojici podle starého těrlického kostela,“ odůvodnil farář P. Petr Kříbek.

Biskup Martin při promluvě v Těrlicku mluvil o domově a trvalém bydlišti, které Ježíš na tomto světě nenašel. Ježíš často mluví o domě svého Otce nebo o lidech, kteří ho hostí jako Zacheus nebo Marta, Marie a Lazar. Církev pak také postupně začala budovat domy, do kterých Ježíše zve, protože věří, že právě ve společenství věřících Ježíš přebývá.

„Je to jako ta horní místnost, kde se učedníci setkávají k Poslední večeři, kde se skrývají za zamčenými dveřmi po Ježíšově smrti, kam přichází Pán po svém zmrtvýchvstání, a místo kde se modlí před sesláním Ducha Svatého. To je dům společenství církve, kde je Ježíš uprostřed nich. Mám za to, že toto místo vaše Duchovní centrum je právě takovýmto domem společenství církve, který jste si nejdříve vypůjčili a teď vám patří. Může vám být líto, že tu nemáte ten historický staletý chrám, ale možná právě toto místo je spíše jednoduchá horní místnost, kam přichází Ježíš a sestupuje Duch Svatý,“ podotkl biskup Martin David v Těrlicku.

Přidal, že Ježíš je přítomný tam, kde se slaví Eucharistie ale i v domovech svých učedníků. „Dnes musím zůstat ve tvém domě, říká Ježíš Zacheovi. Ježíš chce mít své trvalé bydliště uprostřed nás. Věříme ale, že chce přebývat se svou církví a stejně tak věříme, že vždycky měl, má a bude mít to nejdůležitější trvalé bydliště: domov v Nebi ve společenství Nejsvětější Trojice, po které je pojmenováno vaše centrum a kterou tu znázorňuje tato ikona. K tomuto trvalému bydlišti máme směřovat i my a toto Duchovní centrum nám k tomu má pomáhat,“ uzavřel promluvu biskup Martin.

Více o přestavbě hudebního sálu do podoby kaple si budete moct přečíst v červnovém Okně.

terlicko1

Pin It