Diecéze – První neděle po Letnicích s sebou přináší slavnost Nejsvětější Trojice. Co kromě poutí ke cti Otce, Syna a Ducha svatého můžeme prožít o nadcházejícím víkendu? Pěší pouť, pouť vděčnosti, žehnání kapličky, modlitební večer v Ostravě-Radvanicích i akci pro rodiny. Pojďme si je představit.

Víkend 3 Radvanice

Sobota 25. května

Spojení duchovna s pohybem nabízí v sobotu 25. května Katolický spolek Jeseník, jenž naplánoval dvacetikilometrovou pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf u Zlatých Hor. Vychází se v 7.30 od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku a první etapa vede na Rejvíz, kde bude příležitost k opékání a kde se mohou přidat ti, kteří se rozhodnou jít zkrácenou desetikilometrovou verzi. V 14.45 bude na úmysly poutníků sloužena na Maria Hilf mše svatá. Zpět do Jeseníku pojedou chodci linkovým autobusem v 16.09 hodin.    

Od 14.00 se v Bohuslavicích u Hlučína uskuteční tradiční každoroční akce farní zahrada. Letos během setkání bude na ulici K Velkému dvoru požehnaná nová malá kaplička se soškou sv. Kryštofa, patrona cestujících a motoristů. 

V sobotu od 17.00 do 20.00 hodin také srdečně zve radvanická farnost spolu s modlitebním týmem z farnosti Dolní Bojanovice do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, kde připravili modlitební večer „Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20,22). Setkání začne přednáškou a svědectvím o působení Ducha svatého. Pokračuje adorací, modlitbou za uzdravení a vylití Ducha svatého. Farnost se tak připravuje na slavnost biřmování, první svaté přijímání a primiční mši svatou.

Duchovní program připravili také ve Fulneku, kde od 19.00 proběhne Večer chval – modlitba doprovázená živou hudbou a zpěvem. 

Tento večer se měl také konat v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu koncert Učedníků. Učedníci vystupovat nebudou, neboť ve středu 22. května tragicky zahynul zakladatel a frontman skupiny Josef Hrubý. R.I.P.

Jak jsme již avizovali v samostatném článku, ve Frýdku-Místku se bude konat festival Boží město.

V sobotu se uskuteční také dvě poutě k Matce Boží. V 15.00 pouť v kapli Panny Marie v Chomýži u Krnova a v Ostravě-Zábřehu proběhne farní pouť v kostele Navštívení Panny Marie. Začne v 17.30 májovou pobožností a v 18.00 budou farníci slavit poutní mši svatou. Pouť pokračuje i v neděli od 14.00 adorací s Marií a následným posezením na farní zahradě. V programu mysleli organizátoři i na děti, které se mohou těšit na tvoření, hravé úkoly, malování na tvář a odměny.   

Neděle 26. května

Také v Rýmařově-Lipkách budou uctívat Pannu Marii. Koná se zde v neděli od 9.00 pouť k Navštívení Panny Marie.

Slavnost Nejsvětější Trojice, ústřední křesťanské nauky, že Bůh existuje ve společenství tří Osob – Otce, Syna a Ducha svatého, proběhne během neděle v diecézi od Jesenicka po Pobeskydí až k Oderským vrchům.

  • V 9.00 začne pouť ve farnosti Fulnek příležitostí ke svátostí smíření. Od 9.30 proběhne modlitba růžence a v 10.00 začne poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude místní rodák P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm, jenž ji bude také slavit u příležitosti 25. výročí kněžského svěcení. Od 14.00 proběhne odpolední program:   
    Duchovní zamyšlení na téma „Chceš vědět, co se děje v nitru Trojice?“– přednáší karmelitán o. Norbert, eucharistické požehnání a modlitba za farnost.
  • V 9.00 se koná pouť ke cti Nejsvětější Trojice v Těrlicku.
  • V 9.30 v Bohuslavicích u Hlučína.
  • V 10.00 v Ostravici, Zátoru, v kapli v Heltínově (části obce Luboměř), ve Svobodných Heřmanicích, ve Vřesině u Hlučína.
  • V 10.30 v Raduni.
  • V 15.00 také proběhne pouť u kapličky Nejsvětější Trojice na pomezí obcí Kozlovice, Kunčice p/O. a Tichá.

Ve farnosti Místek poděkují od 15.00 hodin na 5. pouti vděčnosti žáci základní školy a rodiče za uplynulý školní rok.     

V rámci děkanátních májových pobožností se věřící budou modlit od 15.30 v Nýznerově u kaple Panny Marie.

Spolu na palubě je název akce pro rodiny s dětmi, kterou pořádá od 14.00 do 18.00 obecně prospěšná společnost Dlaň životu v ostravských Komenského sadech. Pro rodiny připravili trasu se zajímavými aktivitami.Videopozvánka na Spolu na palubě.

Možnost vyslechnout si od 16.00 přednášku P. M. O. Váchy „Nemocí stala se pravda“ lze v Hodslavicích.   

V neděli ve čtyři hodiny odpoledne proběhne také koncert Chvalozpěv na Nejsvětější Trojici ve Frýdlantu nad Ostravicí.      

Hudba zazní také během Večeru chval v Kopřivnici od 17.45. Součástí setkání bude také přímluvná modlitba za uzdravení.

Pin It