Jeseník - V Jeseníku proběhne 21. května konference na téma Umíráme, kde si přejeme? Uskuteční se v Priessnitzových léčebnéých lázních, a.s., v lázeňském domě Priessnitz, v Zimní zahradě od 10.00 hodin. K účasti na této akci pořádané Charitou Jeseník je třeba přihlásit se do 15. května.

Program:

9:15–9:45            Prezence účastníků, zahájení

9:45–10:00         Úvodní slovo (Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseníku)

10:00–10:30       Zkušenosti pečující osoby. Co je nejdůležitější a klíčové pro to, aby se péče o blízké v domácím prostředí dala zvládnout. (Simona Bagárová, zakladatelka a ředitelka Jsme MILA, z.s.)

10:30–11:00        Komunikace v týmu a duchovní potřeby klienta. Jak je důležitý rozhovor, naslouchání, porozumění a empatie v duchovním doprovázení blízkých. (Vítězslav Vurst B. Th., nemocniční a hospicový kaplan Fakultní nemocnice Olomouc)

11:00–11:30         Lze dobře umírat doma? Představení služeb a příkladů z praxe v mobilní specializované paliativní péči v Charitě Zábřeh. Krátký video spot pak shrne postřehy a zkušenosti pečujících i samotné pacientky. (Mgr. Lucie Rýznarová, sociální pracovník mobilní specializované paliativní péče Charity Zábřeh)

11:30–12:30         Přestávka na oběd 

12:30–13:00        Úloha praktického lékaře v paliativní péči. Zkušenosti a spolupráce praktického lékaře s Domácí zdravotní péčí Charity Jeseník v terénu, s přihlédnutím ke specifikům daného regionu – velké dojezdové vzdálenosti a obtížná primární péče. (MUDr. Karel Slováček, vedoucí lékař společnosti UNIMED Jeseník s.r.o.)

13:00–13:45        Přednosti a úskalí péče o klienta v domácím prostředí v závěru jeho života na Jesenicku. Zkušenosti pečovatelek a zdravotních sester Charity Jeseník, dvě vybrané kazuistiky, spolupráce s dalšími organizacemi na Jesenicku. (Žaneta Kargerová, pečovatelka Charitní pečovatelské služby, Mgr. Marie Michálková, zdravotní sestra Domácí zdravotní péče, Hana Klásková, zdravotní sestra Domácí zdravotní péče)

13:45–14:00        Závěrečné slovo (Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka Charity Jeseník)

Další informace včetně možnosti přihlášení se najdete zde.

 

Pin It