Diecéze – Druhý květnový víkend bude v popředí rodina. V pátek zakončí biskup Martin David Novénu za rodiny s ostatky bl. rodiny Ulmových a sobotní diecézní Pouť za rodiny bude o jejich umístění na Maria Hilf slavnostnější. Čeká nás rovněž primice karmelitánského novokněze P. Dominika Norberta Smeji, O.Carm a během poutí a májových pobožností uctíme Pannu Marii. Další výraznou osobností, ke které se budou věřící na poutích modlit, je sv. Jan Nepomucký. Tím prostor prožít duchovní nebo kulturní prožitek nekončí. Pojďme si všechny blíže představit.

Plakát víkend0

Páteční večer v osm hodin povede biskup Martin modlitbu devátého dne Novény za rodiny s ostatky bl. rodiny Ulmových v ostravské katedrále. K modlitbě se můžete připojit také na diecézním YouTube a Facebooku.

V sobotu 11. května zaplní Maria Hilf rodiny, neboť zde proběhne diecézní Pouť za rodiny. Ta začne ve 13.30 modlitbou růžence a od 14.00 budou přítomní slavit mši svatou s biskupem Martinem Davidem, během které umístí ostatky bl. rodiny Ulmových. Návštěvníky až do pěti hodin čeká bohatý program. 

Konat se budou také poutě. Na pouti k Panně Marii Fryštátské bude generální vikář Jan Czudek od 10 hodin sloužit mši svatou k výročí obrazu Panny Marie Fryštátské ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné. Slavit budou v 10.00 také v Hájku u Velké Polomi, kde proběhne pouť tří farností (Velká Polom, Hrabyně a Pustá Polom), ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Odpoledne v 17.00 bude v mariánské kapli v Horní Moravici sloužena poutní mše sv., v případě špatného počasí v kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici. A ve stejný čas v Opavě, v kostele sv. Vojtěcha, proběhne pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne mariánskou pobožností a bude pokračovat v 18.00 mší svatou.

Patrona především hasičů sv. Floriána uctí ve 13.00 ve Velké Kraši.

„Bohu díky za každého kněze a jáhna,“ napsala paní Monika na diecézní facebook, když se na něm dočetla, že rodák z naší diecéze – karmelitán Norbert Dominik Smeja – byl vysvěcen na kněze.  Pokud to cítíte stejně, můžete přijmout novokněžské požehnání v 11.00 ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde bude sloužit primiční mši svatou. Odkaz na streamovaný přenos ZDE.

Jaro znamená intenzivní práci na polích a zahradách, proto v 11.00 proběhne v Lichnově u Nového Jičína u sochy sv. Isidora žehnání zemědělské techniky.  

Komu chybí hudba, může si jí dostatečně užít od 15.00 na Festivalu pěveckých sborů v kostele sv. Jiří v Dobré. Hudba zazní také v 16.00 v rámci 30. ročníku festivalu Dnů umění nevidomých v místeckém kostele sv. Jakuba. Uskuteční se zde koncert vokálně-instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia.

Sobotu zakončí v 18.00 první víkendová pouť ke sv. Janu Nepomuckému – v Dobroslavicích.

V neděli 12. května zazní mnohokrát v diecézi modlitba ke sv. Janu Nepomuckému.

Již brzo ráno ve Štramberku. Poutní mše svaté začínají v 7.00, v 10.00 a ve 14.30 pak proběhne svátostné požehnání.         

Na pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Pražmě přijal P. Václav Koloničný, děkan z Opavy. Mše svaté budou slouženy v 7.00 a 8.40. 

Ve Sviadnově a na Špluchově se poutě ke cti sv. Jana Nepomuckého konají v 9.00. V Záblatí uctí světce v 10.30.

Odpoledne od 15.00 si mučedníka připomenou na Panských Nových Dvorech a v Jestřábí, kdy z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13.30 u kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin.

Další poutě se uskuteční v 10.00. V Proskovicích ke sv. Floriánovi a na Cvilíně Pouť vděčnosti s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela. Po mši bude adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží.

Desátá bude také časem, kdy biskup Martin bude žehnat prameny v Karlově Studánce.

Odpoledne v 15.30 proběhne v rámci děkanátních májových pobožností pobožnost v České Vsi u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů.

Pin It