Svatý Kopeček – Ve středu 15. května bude Svatý Kopeček hostit Diecézní pouť Charit. Je určena charitním pracovníkům, klientům, dobrodincům a všem přátelům charitního díla a začne v 10 hodin mší svatou slouženou ostravsko-opavským biskupem Mons. Martinem Davidem.

Zatímco v minulých letech proběhla Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze např. v Českém Těšíně či ostravské katedrále, vloni se na ni charitní pracovníci, klienti, dobrodinci a všichni přátelé charitního díla vydali za hranice naší diecéze, ba dokonce i vlasti. Konkrétně ji prožili v polských Branicích, kde v 1. polovině 20. století vybudoval biskup Josef Marin Nathan Městečko Milosrdenství.

 Letos opět účastníci pouti opět překročí hranice diecéze, zůstanou však v naší republice, neboť ve středu 15. května zavítají na Svatý Kopeček u Olomouce, kde rovněž fungují zařízení se sociálními službami, viz nebo viz.

Započne v 10.00 mší sv., kterou bude sloužit biskup Mons. Martin David, následovat bude v 11.00 přednáška Caritas VOŠ sociální, ve 13.00 doprovodný program (prohlídka baziliky a muzea) a ve 14.15 závěrečné požehnání.

Plakátek zde.

Pin It