Opava - V sobotu 4. května získala opavská konkatedrála převzácný dar - relikvie bl. Karla Rakouského. Akt uložení ostatků vykonal v rámci mše svaté ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David, jenž při bohoslužbě pronesl toto kázání:

blKarel Opava

Foto: Město Opava

Drazí bratři a sestry v Kristu, vzácní hosté, milí přátelé, už několik týdnů dopředu informovala regionální média o dnešní významné události. Pozornost se nejdříve soustředila na relikvii blahoslaveného císaře Karla, která zde bude uložena. Dokonce víme, ze které kosti jeho těla byla relikvie získána. Pozornosti médií neuniklo ani to, že hostem události je dnes vnuk blahoslaveného císaře Karla – princ Lorenz Belgický. To je pro Opavu mimořádná pocta. Sám blahoslavený Karel navštívil Opavu přesně před 110 lety v roce 1914 a dnes se tedy vlastně do Opavy vrací. Dnešek je tedy pro Opavu opravdu mimořádným dnem.

Bylo by ovšem velmi málo zůstat jen u roviny mimořádností či senzace. Blahoslavený Karel se dnes do Opavy vrací, aby zůstal. Vrací se do Opavy proto, abychom si znovu připomněli příklad jeho života. Vrací se a svým životem nám po 110 letech od první návštěvy zde ukazuje něco, co je i pro dnešní dobu důležité.

Karel nastoupil na trůn v roce 1916 a přijímá to jako povolání od Boha, posvátný úkol v darování svého života ve prospěch národů, které jsou mu svěřeny. Jeho návrat do Opavy v roce, kdy si město připomíná 800. výročí od udělení městských privilegií, je velkým apelem všem politikům a veřejným činitelům. Mohli bychom bl. Karlovi vložit do úst slova z knihy Moudrosti: Vládcové, k vám se obracejí má slova. (srov. Mdr 6,9)

Výkon veřejné moci a vlády má stále být službou a darováním svého života ve prospěch druhých. Blahoslavený Karel byl člověkem a panovníkem velmi citlivým, empatickým Ale tato jeho citlivost pro druhé, upřímný zájem o člověka pomoc lidem, nikdy nebyly pouhou snahou se zalíbit a získat politické body, jak to dnes velmi často vidíme. Byl to pevný postoj rostoucí z jeho přesvědčení a víry. Pro tento postoj byl mnohými vysmíván a odmítán jako slabý panovník.

Blahoslavený Karel se stává císařem uprostřed války. A jako jediný panovník se pokusil o nastolení míru. Dnes se vrací do Opavy v situaci války nedaleko od nás, která poznamenává život desítek miliónů lidí v Evropě, v naší zemi i život každého z nás. Do jisté míry nás poznamenává lhostejností. Tak nějak jsme si na válku za humny zvykli. Zároveň je válka příčinou napětí, konfliktů a sporů mezi námi. Bojujeme mezi sebou a napětí ve společnosti roste. Bl. Karel nám připomíná, že jsme povinni usilovat o mír a pokoj. Toto úsilí ovšem nemůže být jen v rovině slov a laciného populismu. Vyžaduje odvahu a ochotu nasadit se dát třeba i svůj život.

Blahoslavený Karel se vrací do Opavy, aby nám připomněl důležitost rodiny. Jestli něčím skutečně byl, tak věrný manželem císařovny Zity a milujícím otcem svých osmi dětí. Jedna z posledních modliteb, kterou vyslovil na smrtelné posteli, byla právě modlitba za jeho děti. Je i svou ženu bezmezně miloval.

Nakonec se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Blahoslavený císař Karel se dnes do Opavy vrací jako příklad hluboké víry. Ve víře byl vychován, ve víře vyrostl a Bůh byl pro něj po celý život pevnou oporou, jistotou a cílem cesty. Svědčí o tom i to co je napsáno na relikviářové bustě: Poznat co nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji co nejdůsledněji.

Při všech svých povinnostech mohl mít mnoho důvodů odsunout Boha někam na okraj. On ale přesto zůstal věrný každodenní modlitbě, zůstal věrný eucharistii, zůstal věrný Bohu. Denně klekal na kolena před Otcem, aby byl zakořeněn a upevněn v lásce.(Srov. Ef 3,14)

   Jako rozvážný muž, o kterém jsme slyšeli v evangeliu (srov. Mt 7,21-27), postavil blahoslavený Karel svůj život na Bohu, který je věčný, a ne na tekutém písku proměnných nálad doby. A právě proto se dnes do Opavy vrací. Ne sám, svou zásluhou, ale pro svoje spojení s Bohem, kterého toužil oslavit svým životem a který bl. Karla oslavil v nebi. Ať je nám tedy návrat blahoslaveného císaře Karla do Opavy připomínkou toho, čím naplnil svůj život a co potřebuje i dnešní doba: Moudrá vláda, mírové a pokojné soužití, věrná rodina, hluboká a pevná víra. Amen.

 Fotogalerii najdete ZDE.

Pin It