V neděli 31. března odešel ve věku 72 let k Pánu rodák z Cieszyna a biskup v Kaga-Bandoro ve Středoafrické republice Zbigniew Tadeusz Kusy, OFM. V minulosti několikrát zavítal i do ostravsko-opavské diecéze.

Narodil se 2. prosince 1951 v Cieszyně. Dne 31. srpna 1969 vstoupil do františkánského řádu, o pět let později složil 26. srpna věčné sliby – s řeholním jménem Zbigniew. Dne 15. dubna 1976 přijal z rukou biskupa Herberta Bednorze svátost kněžství. Po dvou letech odletěl do Zairu (dnes Kongo), kde působil až do roku 1986. Poté studoval v Paříži a od roku 1989 započal misijní činnost ve Středoafrické republice. Dne 31. května 2014 byl jmenován biskupem koadjutorem v diecézi Kaga-Bandoro, počínaje rokem 2015 již byl biskupem diecézním.

Několikrát zavítal i do naší diecéze, např. na slavnost Porciunkule k jablunkovským alžbětinkám, na Pouť národů na Trojmezí či na pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého do Českého Těšína.

V den Zmrtvýchvstání Páně v Kaga-Bangoro zemřel.

Převzato splu s fotem z webu bielsko-źywiecké diecéze

Pin It