Ostrava – Biskup Martin při mši svaté s žehnáním olejů vyzval kněze k věrnosti. „Vaše věrnost je posilou i pro mě – biskupa,“ zdůraznil. Zároveň prosil věřící o odpuštění kněžím, když nebyli věrní ve svém poslání. „Omlouvám se i já, že jsem jako biskup nebyl vždy tam, kde bylo mé služby zapotřebí,“ dodal.

missachrismatis

Biskup Martin na Zelený čtvrtek dopoledne předsedal mši svaté s žehnáním olejů katechumenů a nemocných a svěcením křižma. Kněží diecéze zaplnili přední část lavic, ministranti boční loď. Foto: Ondřej Elbel

Kněží, jáhni, ministranti a ministrantky, řeholnice a laici z celé diecéze slavili na Zelený čtvrtek mši svatou s žehnáním olejů v ostravské katedrále. „Je to velká slavnost všech, kteří byli pomazáni křižmem – tedy nás všech pokřtěných,“ zdůraznil biskup Martin při úvodním pozdravu. „Je to oslava všeobecného i služebného kněží,“ dodal s pohledem na zaplněnou katedrálu.

V promluvě se na úvod obrátil ke kněžím, kteří zaplnili první polovinu chrámu a symbolicky zastupovali své farnosti. „Mohli bychom si položit otázku: ‘Co od nás ti všichni, pro které tu jsme, očekávají?‘,“ zeptal se biskup Martin a pro odpověď si vypůjčil slovo, které se v modlitbě obnovení kněžských závazků objevuje vícekrát: věrnost.

„Obnovme své rozhodnutí věrně sloužit Kristu.

Chcete zůstat věrní poslání...?

Chcete být věrnými rozdavateli Božích tajemství...?

Modlete se za kněze, aby věrně konali svou službu.

Modlete se za mě, aby váš biskup byl věrný apoštolskému poslání.“ (z liturgie Missa chrismatis)

„Věrnost je v této modlitbě na každém řádku,“ poznamenal biskup s tím, že ctnost věrnosti se uskutečňuje ve vztahu. „Věrnost vyvěrá z lásky a děje se v lásce, nemá tedy nic společného se samolibostí či sebestřednou dokonalostí. Věrnost v modlitbě, v hlásání slova, věrnost ve službě a v životě roste, prohlubuje se, upevňuje podle toho, jak žijeme svůj vztah s Kristem,“ řekl biskup a poděkoval všem, kteří takto žijí. „Naše věrnost je posilou těch, kterým sloužíme. Vaše věrnost je posilou vašeho biskupa. Moje věrnost má být posilou vaší.“

Dodal ale vzápětí, že v životě se objevují i chvíle nevěrnosti – hříchy. „Nedokážeme být věrní vždy, ale není možné z nevěrnosti udělat ctnost, nebo příklad k následování,“ pokračoval biskup Martin prosbou o odpuštění. „Proto chci vás milí bratři a sestry poprosit za odpuštění našich nevěrností, které vám nebyly posilou a oslabovaly víru. Chci vás poprosit také za odpuštění nevěrností mých, kdy jsem nebyl tam, kde mé služby bylo zapotřebí,“ omluvil se biskup Martin a zakončil promluvu výzvou k obnově věrnosti a vzájemné modlitbě.

Pin It