Diecéze – Již druhým rokem v naší diecézi funguje Diecézní mzdový a solidární fond. Věřící do něj loni prostřednictvím svých farností vložili 13,1 milionu Kč. Biskupství tento příspěvek rozdělilo na mzdy duchovních a pastorační a stavební projekty farností. Sbírku na DMS fond také letos většina farností uskuteční v neděli Zmrtvýchvstání Páně 31. března.

nz62264 edit

DMS fond pomáhá financovat kromě mezd duchovních také pastorační aktivity v diecézi. Ilustrační snímek: Roman Polách / Člověk a Víra

DMS fond vznikl v souvislosti s blížící se finanční odlukou církve od státu. „Na období ekonomické nezávislosti na státním rozpočtu se intenzivně připravujeme. Abychom měli i v budoucnu dostatek prostředků na mzdy pro duchovní, pastorační asistenty a další laické zaměstnance, stojí naše hospodaření na několika pilířích. K církevní ekonomice kromě udržitelného lesního hospodaření a rozvážné správy majetku nedílně patří i spoluúčast věřících,“ vysvětluje hlavní ekonomka diecéze Marta Hrušková.

Do Diecézního mzdového a solidárního fondu farnosti přispívají podle stanoveného klíče, který vychází z počtu účastníků bohoslužeb a hospodaření farnosti. V roce 2023 se ve fondu sešlo přes 13 milionů Kč. Většina těchto prostředků (9,5 mil. Kč) putovala na mzdové prostředky duchovních. Věřící se tak podíleli zhruba na desetině všech mzdových nákladů kněží v diecézi. „Chtěl bych moc poděkovat za tuto konkrétní podporu kněží v naší diecézi,“ váží si všech darů do DMS fondu biskup Martin.

Další finance z DMS fondu se v rámci diecézní solidarity vrátily do farností a dalších skupin aktivních v pastoraci. Diecézané tak společně podpořili farní dětské tábory, projekty Večerů chval, duchovní obnovu společenství Vstaň a choď nebo také festival Slezská lilie.

Stotisícové částky z DMS fondu zamířily také na stavební projekty. Konkrétně se jednalo například o opravu far ve Vidnavě a Suchdolu nad Odrou nebo obnovu kostelů v Bernarticích na Jesenicku či Deštné, potažmo fasádu chrámu v Třemešné a Holčovicích. Celý seznam podpořených projektů naleznete ZDE.

Pokud chcete DMS fond podpořit svým darem, přispějte do sbírky o neděli Zmrtvýchvstání nebo odevzdejte dar přímo duchovnímu správci, případně pošlete na účet své farnosti s variabilním symbolem 1996 a nechte si vystavit potvrzení o daru pro snížení základu daně.

 

Pin It