Ostrava – Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne – času usebrání, modlitby i radosti z Ježíšova vzkříšení. Připravit bychom měli nejen naše příbytky, ale i prostor svého srdce. „Odložme džbán vody svých starostí a úkolů,“ pozval biskup Martin v promluvě při nedělní slavnosti v ostravské katedrále. Přinášíme ji v plném znění a vybíráme z fotek, které na Květnou neděli v diecézi vznikly. Někteří kněží se dokonce v průvodu svezli na oslátku.

240324 095324 zdpo kvetneos dsc5085

Průvod z kostela sv. Václava do ostravské katedrály. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Kde chceš, abychom připravili večeři?

Pašije Květné neděle, které nás uvádějí do liturgie Svatého týdne, v sobě skrývají zdánlivě bezvýznamnou otázku Ježíšových učedníků. Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři? Ježíš je nepošle do nějaké vyhlášené jeruzalémské restaurace, ale díky člověku se džbánem vody mají najít připravenou horní místnost.

V ní se neodehraje jenom večeře, ale celé předznamenání toho, co Krista čeká v dalších hodinách. V té horní místnosti poprvé zazní slova: Toto je moje tělo. Tento kalich je krev nové smlouvy, do kterých Kristus vloží celé tajemství následující oběti na kříži.

I my dnes stojíme na prahu velikonočních svátků a jako Kristovi učedníci bychom i my měli dnes položit Ježíšovi stejnou otázku: Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři? Kde máme hledat to místo pro něj připravené? Určitě nás napadne, že je to chrám místo kde právě jsme, místo bohoslužby, kde budeme prožívat liturgii jednotlivých dnů velikonočního tridua od Zeleného čtvrtku až po Neděli Zmrtvýchvstání. Zde je to místo pro slavení Velikonoc a patří se už teď poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, že je tady všechno připravené.

 Ale můžeme to místo hledat ještě blíže. Tím pracujícím člověkem nesoucím džbán vody je každý z nás se svými povinnostními, úkoly, starostmi, které neseme. A tento člověk nás přivede k nám samotným. My jsme ti hospodáři, kteří spravují horní místnost, která je v nás připravena, stačí otevřít a vstoupit. Tou horní místností, do které chce Pán spolu s námi vstoupit a slavit Velikonoce je především naše srdce.

Je potřeba odložit ten džbán vody tedy to, co denně děláme, a najít si čas pro bytí s Pánem. Svatý Marek autor pašijí, které jsme slyšeli, měl to velké privilegium, že ona horní místnost, ve které se Ježíš s apoštoly setkal k Poslední večeři, byla právě u nich doma. V domě, který patřil zřejmě Markovým rodičům.

My máme také velké privilegium: tu horní místnost, do které chce Ježíš vstoupit, máme každý v sobě. Tady ve svém nitru mimo všechen rámus a hluk tohoto světa máme objevit pravdu o sobě a ptát se: Jsem to snad já Pane, kdo tě zrazuje? A máme hlouběji poznat jeho velkou lásku k nám.

Fotogalerie z Květné neděle:

dsc02436

Na oslíku do kostela v Karviné-Loukách přijel tamní duchovní správce P. Roland Manowski-Słomka. Celá galerie ZDE. Foto: Jaroslav Maslowski / Člověk a Víra

lis6212

Žehnání ratolestí v Paskově. Celá galerie ZDE. Foto: Vladimír Liška / Člověk a Víra

Další galerie z Květné neděle najdete na webu Člověk a Víra:

Česká Ves, Dolní MoraviceFrýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí.

Pin It