Odry – Skončila třicátá Celostátní přehlídka církevních škol v umělecké a zájmové činnosti. Třídenní festival studentských talentů se uzavřel galavečerem a natáčením v TV NOE. Letos měla přehlídka i svou dobročinnou stránku: přečtěte si, kolik se vybralo na aktivity Zdravotního klauna při benefičních bězích!

msesvataodry 16 of 29

Závěrečná mše svatá v oderském farním kostele. Foto: Nela Šimová / Člověk a Víra

Na maraton více než sedmi desítek hudebních, dramatických i tanečních čísel navazovaly lektorované semináře, kde studenti dostávali podněty k další tvorbě. I když je součástí přehlídky i divácká anketa a pochvaly pro nejzdařilejší vystoupení, jde v prvé řadě o radost z umění. O radosti mluvily také osobnosti kulturního života, které natočily pro účastníky oderské přehlídky videopozdravy. „Přeji vám, abyste nic nezkazili a kdyby snad náhodou ano, tak aby to nikdo nepoznal,“ pobavil sál přehlídky přes video například Zdeněk Svěrák.

S přehlídkou se pojí ale i doprovodný program, kde ze studentů mohou opadnout poslední špetky stresu. Do Oder letos přijel například divadelník Víťa Marčík s pašijovým představením nebo také dávný absolvent přehlídky – herec a režisér Jiří Mádl, který vzpomínal při debatě s účastníky na své opakované návštěvy Oder a prohlédl si všechna vystoupení na závěrečném galaprogramu.

Oderská škola sv. Anežky u příležitosti výroční přehlídky pozvala také další církevní školy z celé republiky k dobročinnému Běhu pro Zdravotního klauna. Na zhruba dvaceti místech v různých krajích České republiky se podařilo vybrat částku přesahující 110 tisíc Kč.

Biskup Martin David v závěrečné bohoslužbě navázal na Abrahámův příběh z biblického čtení. „Abraham má tolik odvahy, že se vydá na cestu, když uslyší: ‘Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. (Gn 12,1)‘ Má tolik lásky že je dokonce připraven obětovat a vzdát se svého syna. Ježíš má tolik lásky k Otci, že se stává člověkem a tolik odvahy, že se vydá na tu nejtěžší cestu, kterou kdy člověk šel. Cestu s křížem na Kalvárii,“ podotkl v homilii biskup Martin. Abrahámovu i Ježíšovu víru, odvahu a lásku pak vyzdvihl jako tři důležité pilíře dobrého života.

„Končí přehlídka, jejíž součástí bylo nejedno herecké vystoupení. Odvaha a láska se v realitě života nedají zahrát. Tam musí dát člověk sebe sama. Ježíše se jeho odpůrci ptají: Co ze sebe děláš?  Dnes bychom možná řekli: Na co si to hraješ? Nehraje si na nic: v odvaze a lásce dává sám sebe. Sám říká: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. K něčemu takovému je potřeba hodně odvahy,“ řekl biskup Martin v promluvě.

Na závěr bohoslužby pak biskup poděkoval ředitelce oderské církevní školy Pavle Hostašové a jejímu týmu za vytrvalou přípravu přehlídky. Předal květiny také jejím kolegyním, které přehlídku připravují po celých třicet let. „Končí 30. ročník přehlídky a to, že vůbec začala, je také dílem odvahy a lásky těch, co stáli na začátku nebo těch, co se v průběhu přidali. Chci poděkovat za odvahu a lásku všem, kteří třicet let organizují přehlídku a popřát nám všem ať nám odvaha a láska v životě nikdy neschází. Potom bude náš život zajímavým příběhem,“ zakončil svou promluvu biskup.

Den po přehlídce vyrazili někteří studenti také do Ostravy, kde v kostele sv. Václava nebo studiích TV NOE natáčeli vybraná čísla z přehlídky. Ve spolupráci s projektem Otevřené chrámy a výstavištěm Černá louka pak mohli navštívit některé pamětihodnosti – třeba katedrálu Božského Spasitele nebo vyhlídkovou věž ostravské Nové radnice.

Dojmy od studentů a pedagogů, kteří se přehlídky účastnili, najdete v příštím čísle Katolického týdeníku a diecézního zpravodaje OKNO. Fotogalerii ze závěrečné mše svaté, divadelního představení Víti Marčíka a vernisáže výstavy výtvarných děl najdete na přiložených odkazech.

msesvataodry 23 of 29

Děkování vytrvalým pedagožkám oderské střední školy, které byly s přehlídkou od samého začátku. Foto: Nela Šimová / Člověk a Víra

Pin It