Diecéze – Také letos vyjdou věřící v některých farnostech při křížové cestě ven ze svých kostelů. Krom křížových cest diecézních s biskupem či vikáři, které se již ve velké míře uskutečnily, jsou to právě ty farní, jež jsou nicméně pochopitelně otevřeny pro každého a jež proběhnou napříč celou diecézí.

Už v pátek 22. 3. projde křížová cesta Fulnekem, a to po večerní mši svaté začínající v 18.00 v kostele Nejsvětější Trojice.

V sobotu 23. 3. bude venkovních křížových cest již více. Nejprve ta pořádaná farností Nový Jičín, jež od 14.00 započne na Fibichově náměstí.

Dále je to ta, která proběhne v Těrlicku. První zastavení bude v 15.00 a její trasa povede od Duchovního centra na ul. Školní v Těrlicku ke kostelu sv. Vavřince v Kostelci.

Další dvě budou mít identický začátek v 18.00. Ve farnosti Frenštát p/R. budou jednotlivá zastavení rozeseta na trase od Chovanců ke kapli sv. Marka a ve farnosti Hlučín od farního chrámu na Vinnou horu.

Na Hlučínsku ještě zůstaneme, poněvadž na Květnou neděli 24. 3. se tam uskuteční hned tři venkovní křížové cesty. Začněme tou, která v 15.00 projde městem Kravaře a při které se vychází od kostela sv. Mikuláše v Koutech.

Již ve 14.00 ovšem budou zahájeny dvě další, jejichž zvláštností je, že půjdou proti sobě a že se potkají u 14. zastavení u kříže. Řeč je o křížové cestě z Hatě (sraz Na Chromině) do Šilheřovic a z Šilheřovic (sraz u kostela) do Hatě.

V rámci postní doby probíhají venkovní křížové cesty taktéž v jesenickém děkanátu, jednou z nich bude i ta na Křížovém vrchu u Jeseníku, jejíž nedělní start je stanoven na 15.30.

V neposlední řadě je to výše zmiňovaná venkovní křížová cesta s přídomkem diecézní, na kterou zve biskupský vikář P. Daniel Vícha na Uhlířský vrch u Bruntálu. Sraz je ve 14.30 u prvního zastavení křížové cesty.

Pakliže v Květnou neděli propojily některé křížové cesty dvě obce, ta, kterou pořádá mládež děkanátu Nový Jičín, propojí dva dny. Jedná se o již tradiční noční křížovou cestu, která začíná 28. 3. na Zelený čtvrtek ve 22.00 za městským hřbitovem u Nového Jičína a končí kolem 2.00 ráno 29. 3. na Velký pátek ve Štramberku na Kotouči. Putuje se po celé trase Via Crucis.

Jiné farnosti si nechaly venkovní křížovou cestu na Velký pátek. Jako třeba v Ostravě-Třebovicích, kde se na její zahájení sejdou farníci v 9.00 kostele, načež půjdou s křížem městem, či v Krnově, kde ji uspořádají v 10.00 kolem poutního chrámu na Cvilíně.

Další takovou farností je Rudná pod Pradědem, kde si poslední Ježíšovy kroky na této zemi připomenou výšlapem na Annaberg a modlitbou této pobožnosti ve 14.00.

Od 19.00 se pak koná Velkopáteční křížová cesta z Místku do Frýdku a od 20.00 na Opavsku na Sv. Annu, k níž se poputuje od 1. zastavení u kaple ve Zlatníkách.

Na Velký pátek zažije křížovou cestu svými ulicemi rovněž sídelní město naší diecéze – Ostrava. Spolu s věřícími vyjde ve 20.00 z Husova sadu i biskup Martin David a společně dojdou do kostela sv. Václava.

Ještě se na závěr vraťme do jesenického děkanátu, kde venkovní křížová cesta proběhne od 21.00 na Maria Hilf, přičemž 1. zastavení bude u Bohémy.

 

Foto z Diecézní křížové cesty na CVilíně 10. 3. Člověk a víra/ Aleš Repka

Pin It