Ostrava – Proniknout do symboliky biblického jazyka, objevit jeho význam, obraznost a aktuálnost pro současný život. Cyklus tří přednášek Josefa Byrtuse na Biskupství ostravsko-opavském ukáže souvislosti mezi židovským a křesťanským prožíváním víry.

20230218 joci charismaticka obnova img3009

Josef Byrtus na loňském Oblastním setkání Charismatické obnovy. Foto: Josef Cinciala / Člověk a Víra

Biskupství ostravsko-opavské pořádá cyklus tří přednášek s názvem Branami biblické hebrejštiny, který povede odborník na nabízená témata Josef Byrtus, autor několika publikací věnujících se výkladu biblických textů. Účastníci přednášek budou mít možnost proniknout do symboliky biblického jazyka a objevit jeho význam, obraznost a aktuálnost v současném životě. Zároveň poodhalí souvislosti mezi židovským a křesťanským způsobem prožívání víry a budou mít možnost více pochopit podstatu židovského chápání světa.

První z přednášek se koná 22. února 2024 v 18:00 na téma SETKÁNÍ V BET LECHEM – o Betlému (jako domu chleba) a Eucharistii v hebrejských souvislostech.

Na druhé setkání se můžete těšit 21. března 2024 v 18:00.  Název přednášky zní POZVÁNÍ NA SVATBU BERÁNKOVU. Toto téma spojuje dobové galilejské svatební obřady a Ježíšovy výroky s Večeří Páně.

Trojici témat uzavře setkání věnující se SLAVENÍ ŠABATU. Můžete se těšit 16. května 2024 opět v 18:00.

Všechna setkání se budou konat v sále biskupství. Zváni jsou všichni, kdo chtějí více pochopit provázanost biblické hebrejštiny, židovství a křesťanství a nechat se obohatit jejich tajemstvím. Přednášky na sebe volně navazují, ale k březnové i květnové přednášce se může připojit kdokoliv nový.

P. Daniel Vícha

Byrtus

Pin It