Olomouc – Novým olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou se stane Mons. Josef Nuzík. Dosavadní apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze v minulosti působil také na území naší diecéze. Byl totiž jáhnem a kaplanem v Novém Jičíně.

z627612 2

Mons. Josef Nuzík. Foto: Josef Polehňa / Člověk a Víra

Jméno nového arcibiskupa vyhlásil Vatikán v pátek 9. února v pravé poledne. V tu dobu stejnou zprávu oznámil také papežský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo v olomoucké katedrále sv. Václava.

„Mám radost ze jmenování nového olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity v naší mateřské arcidiecézi. Arcibiskupu Josefovi přeju pastýřskou lásku a moudrost k vedení lidu, odvahu vytrvat na cestě a dostatek síly a pokory k nesení všeho, co služba přinese. Ať v tom všem zakouší především Božím pomoc a blízkost Krista – Dobrého Pastýře,“ vzkazuje do Olomouce biskup Martin David.

Životopis nového olomouckého arcibiskupa Mons. Josefa Nuzíka

Narodil se 25. července 1966 ve Strání (okres Uherské Hradiště), kde také vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými deseti sourozenci – čtyřmi bratry a šesti sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě roku 1984 pracoval v těchto strojírnách až do května roku 1989 jako soustružník. V tomto období také absolvoval dvouletou základní vojenskou službu.

Na podzim roku 1989 začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a jáhenskou službu vykonával ve farnosti Nový Jičín, kde posléze – po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako farní vikář.

Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve farnostech Luhačovice a Pozlovice, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval také farnost Korytná, zde působil později i jako farář až do roku 2003. V tomto roce byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval farnost Hvozdná, přitom byl i děkanem vizovického děkanátu.

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem, v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

Papež František ho 5. července 2017 jmenoval titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Jako generální vikář přijal odpovědnost za oblast ekonomickou a personální.

Dne 4. července 2022, tedy dva dny po odchodu arcibiskupa Graubnera do čela pražské arcidiecéze, zvolil sbor poradců biskupa Nuzíka administrátorem olomoucké arcidiecéze. V pátek 9. února 2024 jmenoval papež František Josefa Nuzíka olomouckým arcibiskupem.

Pin It