Kravaře – Zhruba šedesát žen a mužů, kteří žijí v naší diecézi zasvěcený život, se v sobotu 3. února setkali s biskupem Martinem. Letošní oslavu Dne zasvěceného života hostila kravařská farnost, ve které působí sestry z Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Foto: Pavel Zuchnický

Řeholníci, řeholnice a zasvěcené panny vstoupili do mše svaté průvodem s hromničními svíčkami. Biskup Martin při mši svaté mluvil o modlitbě, která je tématem celého letošního Roku modlitby. „Uvědomuji si, že hovořit o modlitbě duchovním profesionálům, může být nošením dříví do lesa. Ale i profesionálové si potřebují občas prohlubovat poznání toho základního, bez čeho se neobejdou,“ podotkl biskup Martin úvodem promluvy a dodal, že zasvěcený život je bez modlitby nepředstavitelný. Až díky vztahu s Bohem v modlitbě je možné dát Bohu slib. „Vztah naplňovaný modlitbou je lanem, na kterém řeholní sliby visí – podobně jako jsou v podobě uzlů na cingulu součástí některých řeholních hábitů,“ přirovnal biskup. Smyslem modlitby pak není pouze očištění mysli nebo uvědomění si sebe sama jako u jiných náboženství. „Cílem naší modlitby je vztah je láska, ochota vyjít ze sebe a setkat se s živou osobou Ježíše Krista,“ uvedl biskup Martin a poděkoval, že zasvěcení bratři a sestry slouží modlitbou ve farnostech, kde působí. „Chci vám poděkovat za to, že žijete své povolání jako vztah naplňovaný modlitbou a že touto modlitbou také sloužíte druhým lidem, farnostem, diecézi, církvi.“

foto Pavel Zuchnický036

Letošní setkání zasvěcených v diecézi hostila farnost Kravaře. Foto: Pavel Zuchnický

Program po mši svaté pokračoval v prostorách farnosti tedy i ve farní stodole. Přednášku si pro řeholníky připravil kravařský farář P. Jan Szkandera, který se zabýval otázkou jak žít v čase, kdy se v církvi objeví nejrůznější zápasy a konflikty. „Jan Pavel II. napsal, že pravda září. I my se můžeme ptát: Co pro mě je září? Co mě přitahuje? Pro co žiju?,“ navrhl P. Jan Szkandera otázky pro rozlišování v čase sporů.

Příští setkání pro řeholníky se chystá v únoru 2025 ve farnosti Ostrava-Zábřeh.

Celou fotogalerii ze slavnosti najdete ZDE.

foto Pavel Zuchnický048

Přednáška P. Jana Szkandery. Foto: Pavel Zuchnický

Pin It