Diecéze - Největší sbírková akce svého druhu v republice opět propojila začátkem roku lidi dobré vůle. Štědří dárci v duchu solidarity a pomoci potřebným přispěli Kašparům, Melicharům a Baltazarům do zapečetěných pokladniček Charity rekordních 24,5 milionů korun. Dalších 800 tisíc korun zaslali bezhotovostně. Celkem sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka vynesla 25,3 milionů korun. Peníze využijí Charity na pomoc lidem v nouzi.

trikralovka

Tříkrálová sbírka by se neobešla bez tisíců dobrovoníků. Foto: Michaela Gavláková / Člověk a Víra

Po čtyřiadvacáté vyšli během prvních dvou lednových týdnů koledníci do ulic měst i vesnic, aby s koledou, přáním do nového roku a požehnáním nabídli lidem možnost darovat naději těm, kdo se v životě potýkají s obtížemi. „Vnímáme, že i přes nelehkou dobu, si sbírka za roky své existence našla cestu k srdcím dárců,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a doplňuje: „Stala se tradicí, kdy se během dvou týdnů spojí tisícovky dobrovolníků, koordinátorů a dárců v celé republice, aby společně nastartovali řetěz dobrých skutků. Za to jim patří upřímné poděkování.“

Rekordní výnos sbírky

Do sbírky pořádané Charitou Česká republika se v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka zapojilo na deset tisíc dobrovolníků. Zapečetěno bylo 3618 pokladniček, ve kterých se ukrývalo 24 533 404 korun. Bezhotovostně přispěli dárci částkou ve výši 815 080 korun (údaj k 2. 2. 2024, online je možné přispívat celoročně, proto se uvedená částka týkající se bezhotovostních darů může měnit). Celkem sbírka v regionu vynesla 25 348 484 korun. Oproti roku 2023, kdy se vykoledovalo 24,2 milionů korun, výnos letošní sbírky vzrostl o 1,1 milionů korun.  

Prostředky budou rozděleny podle předem daného klíče stanoveného pravidly sbírky. 65 % financí zamíří do míst, kde byly vykoledovány a podpoří konkrétní charitní záměry 18 oblastních Charit, které působí na území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka. 15 % peněz umožní realizaci projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % podpoří rozvojové projekty v zahraničí, 5 % využije na své záměry Charita Česká republika a zbylých 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Kde budou peníze Tříkrálové sbírky pomáhat

Pro rok 2024 schválila tříkrálová komise 55 záměrů, které umožní zvyšování kvality zdravotních a sociálních služeb v regionu, ale také rozvoj jednotlivých oblastních Charit. Ty se s podporou tříkrálových peněz mohou pustit také do velkých investičních akcí, které by jinak uskutečnily jen stěží. Např. v Českém Těšíně využijí téměř tři čtvrtě milionu korun na spolufinancování rekonstrukce Charitního domu pro seniory, ve Frenštátě pod Radhoštěm plánují pořízení nového automobilu pro sestřičky a pečovatelky v terénu, v Bohumíně vybudují kryté posezení pro seniory charitního domova. Celkový přehled záměrů je k dispozici na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

Autorka zprávy: Sylva Lejsková, Diecézní charita ostravsko-opavská

Pin It