Polanka – V neděli 4. února se P. Pavel Šindelka poprvé postaví k oltáři polaneckého farního kostela jako kněz. Misionář z komunity Koinonia Jan Křtitel působí v Jihoafrické republice. Do Česka přijíždí jen na skok, ale symbolickou malou primici ve svém rodném ostravském městském obvodu stihne.

pavel sindelka

Na kněžské svěcení P. Pavla Šindelky přijeli do Jihoafrické republiky i jeho rodiče. Foto: z archivu komunity

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Anny začne v neděli 4. února v 10 hodin. Novokněz Pavel Šindelka si při ní vyzkouší, jaké to je sloužit mši svatou ve svém rodném jazyce. Běžně totiž slaví Eucharistii v jazycích, kterým rozumí věřící z Jihoafrické republiky, kde působí. Tam se dostal jako zasvěcený bratr v komunitě Koinonia Jan Křtitel, do které vstoupil již v osmnácti letech.

Krátké představení novokněze připravila přímo komunita:

Pavel Šindelka se narodil 20. července 1981 v Ostravě jako druhé dítě ze tří sourozenců. Vyrostl ve farnosti Polanka, kde také ministroval a byl rovněž nadšeným skautem. Po ZŠ v Polance nastoupil na Biskupské gymnázium tehdy ještě v Ostravě-Zábřehu. V roce 1999 vstoupil jako zasvěcený bratr do komunity Koinonia Jan Křtitel v Plzni, kde pak v r. 2002 odmaturoval na SPŠ strojnické. V roce 2006 složil věčné sliby. Po studiích filozofie a teologie v Římě, která ukončil v r. 2022, působí jako misionář v Koinonii Jan Křtitel v Jihoafrické republice. 

Vysvěcen na jáhna byl 22. dubna 2023 a na kněze 4. listopadu 2023 v Lourdes Mission v Umzimkhulu.

Více o P. Pavlu Šindelkovi se můžete dočíst v aktuálním čísle Katolického týdeníku.

Pin It