Šternberk - Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin přinesou i letos matky z celé České republiky před sochu Šternberské madony. Hromniční pouti, která se v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční v sobotu 3. února 2024, se každý rok účastní stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek.

Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý zvyk obětování svíce, zvyk pocházející z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. V mnohých moravských městech se tehdy konaly prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí. 1. února 1741 přinesly dvě ženy do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku voskovou svíci o váze asi 10 kg jako dar Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněny od nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok a následně pak byla obětována vždy v čase Hromnic.

Pouť pořádá místní farnost společně se šternberským Centrem pro rodinu.

Program:
9.20 modlitba radostného růžence, příležitost ke svátosti smíření, možnost duchovního rozhovoru
10.00 mše svatá s darováním svíce, hlavní celebrant P. Pavel Uhřík OFMCap.
12.50 Filmana – nová streamovací platforma s křesťanskými filmy
13.00 „Jak předávat dětem hodnoty“, přednáška Jany Jochové z Aliance pro rodinu
14.00 adorace

Celý program se koná v areálu kostela a bývalého kláštera, proto je namístě vybavit se teplým oblečením a vzít s sebou i jídlo – zajištěny jsou jen teplé nápoje. Více informací na www.farnoststernberk.cz.

Také v naší diecézi se mohou setkat na své pouti matky, a sice 28. 4. na Cvilíně, kde se v ten den uskuteční Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové se mší sv. začínající v 10.00 hod.

Převzato z ado.cz.

 

Pin It