Praha – Na Arcibiskupství pražském jednali od 22.–24. ledna 2024 na svém 138. zasedání ČBK biskupové Čech, Moravy a Slezska. Jedním ze závěrů tohoto zasedání je i výběr nového generálního sekretáře České biskupské konference – P. Romana Czudka.


P. ThLic. Roman Czudek se narodil 18. dubna 1975 v Jablunkově, vystudoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě a po ukončení studia působil v těchto farnostech ostravsko-opavské diecéze: 

2000 až 2001 farní vikář v Karviné

2001 až 2004 Skalice-Baška

2004 až 2006 studium Řím – licenciát

2006 až 2012 Chlebovice-Staříč

Na návrh České biskupské konference byl k 1. srpnu 2013 jmenován vicerektorem Papežské koleje Nepomucenum, kterýžto post zastával až do roku 2018, kdy se stal jejím rektorem. Působil rovněž jako vedoucí římského Centro Velehrad, které je kulturně duchovním centrem pro české poutníky v Římě. Jeho bratrem je Mons. Mgr. Jan Czudek, Th.D., generální vikář ostravsko-opavské diecéze.

Na postu generálního sekretáře České biskupské konference nahradí P. Stanislava Přibyla, CSsR, kterého v prosinci loňského roku jmenoval papež František biskupem litoměřické diecéze. Přesný termín nástupu P. Czudka do funkce bude stanoven později.

Foto převzato z Pontificio Collegio Nepomuceno (nepomucenum.it)

Pin It