Diecéze – V březnu se uskuteční diecézní pouť do místa, kde žila patronka diecéze sv. Hedvika – do Třebnice. Dílčí poutě pořádají však i některé farnosti, jak je patrno z následujících řádků:

img9695

Medžugorje. Foto: Lucia Kralova / Člověk a Víra

Na přelomu února a března, tj. 29. února až 6. března, se uskuteční pouť do Medžugorje organizovaná farností Opava.


Do Medžugorje hodlá jet taktéž farnost Ostrava-Přívoz, konkrétně v termínu 28. duben až 5. květen.


Mykény, Soluň, Delfy atd. zhlédnou ti, kdo se zúčastní letecké poutě s farností Bolatice 17.–24. dubna. 


Podobně se po stopách sv. Pavla, jak jsou obě poutě pojmenovány, můžete do Řecka vypravit z Dolní Lutyně, a to ve dnech 29. května až 5. června a uzřít na ní můžete kupř. Olympii, Athény, kláštery Meteora… 


P. Janusz Kiwak z farnosti Vřesina u Hlučína organizuje autobusovou pouť do Švýcarska, a sice od 5. do 10. srpna. 


Autobusem se můžete vydat spolu s P. Januszem Kiwakem rovněž do Rumunska. Od 9. do 17. září čeká ty, kdo si objednají v autobuse místa, návštěva Brašova, Bukureště, Tokaje a jiných destinací. 

Pin It